Exterieur van het Grotiusgebouw in de herfst
Exterieur van het Grotiusgebouw in de herfst

Over de rechtenfaculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit is al 100 jaar succesvol in haar missie om het duurzaam lerende vermogen van de rechtsstaat te voeden. We vormen een hechte facultaire gemeenschap waarin studenten en medewerkers elkaar zo inspireren en stimuleren dat het geheel meer wordt dan de som der delen.

Het uitgave van de strategie van de Radboud Universiteit

Facultaire strategie

In lijn met de universitaire strategie 'A significant impact' heeft de faculteit een facultaire strategie ontwikkeld. Aan de hand van tien speerpunten brengen wij onder woorden hoe de rechtenfaculteit zich inzet voor een duurzame en lerende rechtstaat. 

Download de strategie

FdR faculteitsbestuur 2024

Faculteitsbestuur

De richting die de faculteit opgaat wordt bepaald door het faculteitsbestuur. Zij worden in hun besluitvorming ondersteund door verschillende commissies en medezeggenschapsorganen.

Bestuur en medezeggenschap

Over het Grotiusgebouw

Het Grotiusgebouw is het onderkomen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het gebouw werd geopend op 28 augustus 2014.

Contact en bereikbaarheid

Facultaire documenten

Download het facultair reglement via onderstaande button.