Bestuur en medezeggenschap Rechtsgeleerdheid

De faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur, in samenspraak met de Facultaire Gezamenlijke Vergadering. Zowel studenten als medewerkers hebben zitting in de FGV en in verschillende medezeggenschapsorganen en commissies.

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur bepaalt de richting die de faculteit als geheel op gaat. Die richting wordt in samenspraak met de Facultair Gezamenlijke Vergadering, waarin zowel medewerkers als studenten zitting hebben, vormgegeven.

FdR faculteitsbestuur 2024

Bestuursleden

Roel Schutgens (decaan)
Claartje Bulten (vice-decaan onderzoek)
Vincent van Hoof (vice-decaan onderwijs)
Sharon de Groot (directeur bedrijfsvoering)
Christian Korbeld (secretaris)
Annigje van Breugel (student-assessor)

Contact

+31 6 31 13 25 37

Studentassessor

De studentassessor maakt deel uit van het faculteitsbestuur en zorgt in de vergaderingen voor het studentperspectief. Ook onderhoudt de assessor nauw contact met de FSR en OLC en schakelt zij met assessoren van andere faculteiten.

Student Assessor FDR Annigje van Breugel

Studentassessor 2023-2024

Annigje van Breugel

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

Tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) vergaderen medewerkers en studenten samen met het faculteitsbestuur over het huidige en toekomstige beleid van de faculteit. De medezeggenschap van de medewerkers is georganiseerd in de Onderdeelcommissie (OC). De Facultaire Studentenraad (FSR) behartigt de belangen van de studenten. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. 

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan voor medewerkers van de faculteit en is onderdeel van de Ondernemingsraad van de Radboud Universiteit. De OC bestaat uit elf leden en bij elk van hen kun je terecht met tips, opmerkingen of vragen over zaken die binnen de faculteit spelen.

OC 2023-2024

 • Ronald Tinnevelt
 • Toni van Gennip
 • Vincent Koolen
 • Tom Salemink
 • Irene Larooy
 • Miriam Kullmann
 • Ben Schuijling
 • Albertine Wenting
 • Andrée Sikkema-Lenaerts
 • Tim Walree
 • Rian Bobbink

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Onderdeelcommissie? Heeft u klachten over uw arbeidsomstandigheden? Wilt u bepaalde knelpunten onder de aandacht brengen van de OC? Dan kunt u altijd een van de leden van de OC aanspreken. Zij horen graag uw mening over onderwerpen die binnen de faculteit aan de orde zijn of die volgens u aan de orde zouden moeten worden gesteld.

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) zet zich in voor de belangen van studenten binnen de faculteit. Zij houden zich bezig met zaken als tentamenroosters, openingstijden van de bibliotheek en examenregelingen.

FSR Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2023-2024

FSR 2023-2024

Annemijn Hafkamp
Murad Baker
Daniël van Dijk
Cas Roppe

Opleidingscommissie

Alle opleidingen hebben een opleidingscommissie (OLC). De OLC houdt zich bezig met de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. De belangrijkste taak is de evaluatie van het onderwijs en het geven van advies bij de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zowel studenten als medewerkers hebben zitting in de opleidingscommissie.  

De opleidingscommissie 2023 - 2024 bestaat uit:

Stafleden: Karin Zwaan (voorzitter), Nico Tilburgs (secretaris), Inge Baanders, Jonne Bossers-Cnossen, Jelle Cnossen, Ingrid Dijkstra, Kirsten Everaars, Narine Ghazaryan, Saskia Hillegers, Rian de Jong en Matthijs van Schadewijk

Studentleden: Gwynned Beets, Jildou Bekkers, Julia Day, Daniël van Dijk, Gwendoline Kruit, Jildou Niezink, Sander Peperkamp en Amber Veldhuis

 

Contact

Commissies

De facultaire commissies houden zich bezig met de inhoud en kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en de ondersteuning daarvan. 

 • Wetenschapscommissie
 • Commissie Kwaliteitszorg
 • Examencommissie
 • BSA-commissie
 • Radboud International College of Law (RICOL)
 • Werkgroep ICT in het Onderwijs