Bestuur en medezeggenschap

De faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur, in samenspraak met de Facultaire Gezamenlijke Vergadering. Zowel studenten als medewerkers hebben zitting in de FGV en in verschillende medezeggenschapsorganen en commissies.

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur bepaalt de richting die de faculteit als geheel op gaat. Die richting wordt in samenspraak met de Facultair Gezamenlijke Vergadering, waarin zowel medewerkers als studenten zitting hebben, vormgegeven.

Portret van de zes bestuursleden van het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bestuursleden

Roel Schutgens (decaan)
Michael Veder (vice-decaan onderzoek)
Vincent van Hoof (vice-decaan onderwijs)
Ine van den Heuvel (directeur bedrijfsvoering)
Christian Korbeld (secretaris)
Sophie van den Broek (student-assessor)

Contact

+31 6 31 13 25 37

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

Tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) vergaderen medewerkers en studenten samen met het faculteitsbestuur over het huidige en toekomstige beleid van de faculteit. De medezeggenschap van de medewerkers is georganiseerd in de Onderdeelcommissie (OC). De Facultaire Studentenraad (FSR) behartigt de belangen van de studenten. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. 

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) zet zich in voor de belangen van studenten binnen de faculteit. Zij houden zich bezig met zaken als tentamenroosters, openingstijden van de bibliotheek en examenregelingen.

Portret van vier leden van de studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

FSR 2022-2023

Roel Mennings
Lieve Aalbers
Anne van Boekel
Gijs van Berkel

Studentassessor

De studentassessor maakt deel uit van het faculteitsbestuur en zorgt in de vergaderingen voor het studentperspectief. Ook onderhoudt de assessor nauw contact met de FSR en OLC en schakelt zij met assessoren van andere faculteiten.

Portret van student-assessor Sophie van den Broek

Studentassessor 2022-2023

Sophie van den Broek