Studenten Rechtsgeleerdheid met ballonnen en een groot cijfer honderd
Studenten Rechtsgeleerdheid met ballonnen en een groot cijfer honderd

Op naar 100 - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

In 2023 bestond de Radboud Universiteit 100 jaar. Bij de oprichting in 1923 bestond de universiteit uit drie faculteiten, waaronder de rechtenfaculteit. Als één van de oudste faculteiten waren wij het natuurlijk aan onze stand verplicht om dit lustrum in 2023 groots te vieren.

Herinneringen van Nijmeegse alumni

Ter ere van het lustrum hebben wij ons oor te luister gelegd bij onze alumni. Als geen ander kunnen zij ons namelijk vertellen hoe het onderwijs, onderzoek en studentenleven er door de jaren heen heeft uitgezien. In de serie 'Herinneringen van Nijmeegse alumni' kwamen verschillende alumni aan het woord over hun ervaringen met de Nijmeegse rechtenfaculteit. De gehele levenscyclus van de faculteit komt voorbij: van het faculteitsgebouw aan de Wilhelminasingel tot het Grotiusgebouw en van de eerste wettenbundel tot de laatste kennisclip. Bekijk de verhalen hieronder.

Als er een rode draad is in mijn werk, dan is dat het spanningsveld tussen creativiteit en zakelijkheid.
Renger van den Heuvel op de set van 'De handen van Blom'
Renger van den Heuvel Het verhaal van Renger
In die tijd had je nog papieren tijdschriften met de Nederlandse jurisprudentie en dan moest ik op die immens grote studeerkamer van professor Maeijer – bijna zo groot als een huiskamer – die uitgaven bijwerken en de stapels wegwerken.
Eén van de kleine lichtpuntjes in de ongezellige coronatijd was de geboorte van Prof & Prof aan de keukentafel met een flinke hoeveelheid wijn en bitterballen.
Jeroen Rheinfeld
Jeroen Rheinfeld Het verhaal van Jeroen
“Kunnen jullie dit lezen? Ik moet dinsdag ergens naartoe, maar ik kan het niet lezen wat ik geschreven heb. Wij konden het ook geen van allen ontcijferen. “Nou dan zal ik maar thuis blijven en op de telefoon wachten. Die kwam uit Groningen, waar hij verwacht werd.
Wim van der Grinten
'WCL' Wim van der Grinten Het verhaal van 'WCL'
Een leerzaam punt voor mij als assessor was de bouw van het nieuwe faculteitsgebouw. Als studentvertegenwoordiger mocht ik aangeven wat de wens van de student was. De discussie was: moeten we überhaupt nog een bibliotheek hebben?
Voor de Nijmegenaren is het wel mooi om te weten dat in alle auto’s die over de wereld rijden op zijn minst één chip uit Nijmegen zit.
Het is tenslotte mijn vak, mijn werk, daar leef ik voor
Je moet talent hebben, maar daarmee alleen kun je niet je loopbaan bepalen. Het toeval kan je niet manipuleren.
We hebben alle vier tegelijkertijd bij de rechtenfaculteit gewerkt en nu werken we alle vier tegelijk als raadsheer bij het Hof.
Vier Raadsheren van Gerechtshof Den Bosch
Patricia van Reijsen Het verhaal van Patricia
Hij zei tegen mijn ouders: ‘Uw dochter heeft de gave van de pen.’ Dat had hij niet tegen mij gezegd, maar dat vond ik een heel fijn compliment. Daar heb ik later nog weleens aan gedacht toen ik steeds meer richting dat schrijven ging.
Ik zie dat als belangrijke pijler in mijn werk. Ik doe onderzoek, geef les én treed naar buiten over mijn visie over het strafrecht.
Sven Brinkhoff
Sven Brinkhoff Het verhaal van Sven
De colleges waren gedegen en veelvuldig, en je had direct contact met de hoogleraren
Als hij de stukken had bekeken dan moesten ze naar professor Van der Grinten, professor Maeijer en professor Struycken. Wij waren dan als kinderen altijd de klos, met fiets de berg weer op.
Mr. Yvo van Kuijck
Yvo van Kuijck Het verhaal van Yvo
Dit dispuut bestaat sinds 1925. Dus de studenten die dit dispuut hebben opgericht, waren de allereerste studenten van de Katholieke Universiteit.
Freek van den Oetelaar en Tije Martens
Freek van den Oetelaar, Praeses van DispuutGezelschap H.O.E.K. Het verhaal van Freek
Als je internationaal recht beoefent, dan is het ondenkbaar dat je dat doet vanuit een bureau in Malden. Dat leek me buitengewoon onverstandig.
Prof. dr. Willem van Genugten
Willem van Genugten Het verhaal van Willem
Als je jezelf wil leren kennen, moet je op een plek terechtkomen waar men open staat voor wie je bent. Ik hoop dat dat nog steeds zo is op de rechtenfaculteit.
Lien Cornelissen
Lien Cornelissen Het verhaal van Lien
Ik was met één doel naar Nederland gekomen: ik wilde leren. Als ik een opleiding had gevolgd, zou ik terug kunnen naar mijn land van herkomst om daar iets te kunnen betekenen.
Als ik naar deze tijd kijk, vraag ik me af of juristen voldoende weten dat ze moeten zorgen voor een maatschappij waarin je elkaar kunt vertrouwen. Daar gaat het om. Zo moet je mensen opleiden. Daar is de rechtenstudie voor.
Hub Hennekens
Hub. Hennekens Het verhaal van Hub.
Kijk rechts van u, kijk links van u, want deze personen ziet u volgend jaar niet meer naast u zitten.’ Ik dacht: Nou, echt niet! Ik zorg dat ik hier volgend jaar nog ben.
Bertine van Hooff-Nusselder
Bertine van Hooff-Nusselder Het verhaal van Bertine
Ik denk niet dat ik een typische rechtenstudent was. Bij de JFV-borrels was ik bijvoorbeeld nauwelijks: ik moest altijd voetballen.
Filosofen blijven doordiscussiëren. Juristen zeggen op een gegeven moment: zo doen we het en niet anders. Dat vind ik een voordeel.
Het aanlokkelijke van het wetenschappelijke werk is dat ik iets mag uitzoeken en gewoon dieper kan blijven graven. Zonder dat de cliënt daar eventueel op zit te wachten, maar omdat ik het wil weten.
Vincent van Hoof
Vincent van Hoof Het verhaal van Vincent
Van der Grinten luisterde eindeloos naar de jonge garde om vervolgens om half acht - want dat was het tijdstip ’s avonds dat deze vergaderingen afgelopen waren - te roepen: 'Dank jullie wel voor jullie inbreng, maar we doen het toch maar zoals door het bestuur is besloten.’ Dan ging ik weer gniffelend weg.
Daar heb ik een vak gevolgd: International Environmental Law. Ik ben tegen het vraagstuk van de mensenrechten in context van environmental law aangelopen. En toen wist ik waarom ik écht rechten was gaan studeren.
Marianne van den Bosch
Marianne van den Bosch Het verhaal van Marianne
Ik wil met een prettig gevoel doodgaan. De meeste mensen gaan met een beroerd gevoel dood. Maar ik niet. Ik wil met een prettig gevoel, lachend, de kist in gaan.
Martin Jan van Mourik
Martin-Jan van Mourik Het verhaal van Martin-Jan
Ik heb mijn computer midden in de kamer gezet, zodat ik letterlijk niet om mijn scriptie heen kon. Zo heb ik deze binnen een half jaar afgemaakt. Eigenlijk mijn eerste boek.
Max van Olden portret
Max van Olden Het verhaal van Max
Ik herinner me nog Tweede Kerstdag. ’s Morgens om negen uur ging ik de kippen voeren. Toen deed hij zijn balkonkamerdeur open, stapte naar buiten en riep: ‘Bas, heb je het dossier al bekeken?’ Tweede Kerstdag. Nee, dus.
Recht is taal, dat zeg ik honderd keer per college. Een jurist heeft maar één instrument en dat is taal. Een timmerman heeft zijn hamer en beitel. Wij hebben alleen taal.
André Nuytinck
André Nuytinck Het verhaal van André
Moest ik nu op mijn 22e meteen de advocatuur in? Daar had ik helemaal geen zin in, dat vond ik veel te vroeg.
Als dan die advocaten kwamen met: ‘Alstublieft, Mevrouw de Voorzitter, hier krijgt u mijn pleidooi.’ En dan kreeg je daar vijf, zes dichtgetikte vellen. Dan dacht ik: jeetje, ik heb dat hele dossier zitten lezen. Ik ga dan ook niet nog eens een paar uur zitten luisteren.
Willyne Hammerstein-Schoonderwoerd
Willyne Hammerstein-Schoonderwoerd Het verhaal van Willyne
Ik heb eigenlijk één goede move uitgehaald als decaan. Aan het eind heb ik gezegd 'We zouden eigenlijk iemand moeten hebben die de geschiedenis van de faculteit opschrijft'. Ja ik ben toch trots op dat boek.
Teun Struycken
Teun Struycken Het verhaal van Teun
De Nijmeegse hoogleraar Jurgens (handelsrecht), een huisvriend van mijn ouders, heeft mij bij de lurven gevat en meegenomen naar Nijmegen en daar ingeschreven in de rechtenfaculteit.
Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde gaan studeren. Maar ik wilde per se het land uit, zodat ik de wijde wereld in kon en avonturen kon beleven.
Ik vind mijn werk heel erg leuk. Met name de afwisseling tussen het doen van onderzoek en het geven van onderwijs.
Evert-Jan Breukink
Evert-Jan Breukink Het verhaal van Evert-Jan
Duynstees colleges heb ik niet veel gevolgd, moet ik zeggen. Daar moest je zorgen dat je snel wegkwam.
Wij deden het tentamen bij de prof thuis. Bij professor Petit moest ik op de trap gaan zitten. […] De prof zit beneden op een stoeltje en gaat mij vragen stellen
Gerard en Andries Houtakkers
Gérard Houtakkers Het verhaal van Gérard
Je wilt alles doen wat studenten van vroeger in tien of twaalf jaar deden.
Ik bladerde het eens door. ‘Gids voor het studiejaar 1923-1924’, stond er op de eerste bladzijde. Dit moest de eerste Nijmeegse studiegids zijn.
Sander Steneker
Sander Steneker Het verhaal van Sander
Je bespaart daarmee 25 tot 26 werkgroepen per jaar uit, à 2 uur. […] Het is een heel andere manier, maar wellicht iets voor in de toekomst.
De ideale vorm van online onderwijs -  Jasper Krommendijk en Valerie Tweehuysen
Jasper Krommendijk Het verhaal van Jasper

Activiteiten

Tijdens het lustrumjaar organiseerde de rechtenfaculteit enkele fraaie activiteiten speciaal voor haar studenten, medewerkers en alumni.

  • Vrijdag 30 juni - Lustrumfeest voor medewerkers, Wijnfort Lent
  • Zaterdag 9 september - Alumniconcert met Arthur & Lucas Jussen, Concertgebouw de Vereeniging
  • Vrijdag 15 september - Lustrumfestival 'Lawlands' voor studenten en medewerkers met diverse artiesten, in en rond het Grotiusgebouw
  • Donderdag 19 oktober - Van der Grintenlezing met eredoctor Geert Corstens, Aula
  • Gedurende het hele jaar - Lezingenreeks voor studenten
  • Gedurende het hele jaar - 100 Radboudgebarendiverse locaties