Contractonderwijs

Wil jij je kennis op een academisch gebied binnen de sociale wetenschappen verbreden, maar heb je geen tijd voor een volledige opleiding? Is het voor jouw werk belangrijk dat je snel specifieke vaardigheden leert? Dan is het contractonderwijs aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen misschien iets voor jou.

Cursusaanbod

In de studiegids van de Faculteit der Sociale Wetenschappen staat welke cursussen via het contractonderwijs worden aangeboden:

Voorwaarde voor deelname is dat er voldoende ruimte is binnen de cursus, waarbij studenten van de Radboud Universiteit voorrang hebben. Als contractstudent mag je het onderwijs volgen én het tentamen afleggen. Ben je alumnus/alumna en maak je gebruik van je studietegoed? Dan is er voor bepaalde opleidingen nog een uitbreiding op het cursusaanbod. Ben je alumnus van de Radboud Universiteit en heb je specifiek belangstelling voor een cursus die niet onder het cursusaanbod voor contractonderwijs valt? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.  

Toelatingseisen 

De toelatingseisen hangen af van de inhoud van de cursus. Over het algemeen is minimaal een vwo-opleiding of ten minste drie jaar onderwijs op hbo-niveau vereist. Wanneer je niet voldoet aan de opleidingseisen, maar wel beschikt over voldoende relevante werkervaring, dan kan de contactpersoon voor je informeren of deelname aan een cursus mogelijk is. 

Statistiektoets

Voor sommige cursussen is het noodzakelijk dat je voldoet aan de statistiek-eis. Voldoe je hier nog niet aan, maar wil je wel starten met een cursus waarbij dit nodig is? In dat geval kun je door middel van het succesvol afronden van een statistiektoets toch deelnemen aan de cursus. 

Aanmelden en inschrijven 

Als je je wilt inschrijven voor een cursus als contractstudent, dan kun je dit doen via een inschrijfformulier. Je moet je uiterlijk twee weken voor aanvang van een cursus aanmelden.

Inschrijven

Inschrijven promovendi

Let op

Je kunt je aanmelding intrekken tot twee weken voor de start van de cursus. Je kunt je inschrijving alleen intrekken door te mailen naar contractonderwijsFSW [at] ru.nl (contractonderwijsFSW[at]ru[dot]nl). Aan het annuleren van deelname aan een cursus kunnen kosten verbonden zijn. Te laat annuleren betekent dat je het volledige cursusgeld verschuldigd bent. 

Kosten

De kosten voor het volgen van een cursus hangen af van de omvang en het type van de cursus en je persoonlijke achtergrond. De reguliere prijs per EC (European Credit, 28 uur studie) is voor het studiejaar 2023/2024 €100,00. Dat is exclusief de kosten voor literatuur, studiemateriaal en reizen. 

Alumni van de Radboud Universiteit

Als alumnus kun je na je afstuderen 18 EC aan gratis onderwijs volgen. Je betaalt de cursussen dan met jouw studietegoed. Heb je geen studietegoed ontvangen na je afstuderen? Dan kun je deze digitaal aanvragen. Als je studietegoed op is krijg je als alumnus van de Radboud Universiteit korting op het volgen van een cursus. Voor jou is de cursusprijs dan €50,00 per EC.

Studietegoed aanvragen

Contact informatie

Wil je meer informatie over het contractonderwijs aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen? Neem dan contact met ons op!