Feiten en cijfers

Deze pagina biedt een overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers over het onderwijs en onderzoek aan de Radboud Universiteit en over onze organisatie.

De cijfers op deze pagina zijn de meest recent beschikbare cijfers.

De Radboud Universiteit in cijfers

In 2023 telde de universiteit 24.402 studenten

Ons onderwijs

De Radboud Universiteit is een brede universiteit. Dat wil zeggen dat we opleidingen hebben in de alfa-  en bètawetenschappen (inclusief medisch) en in de sociale wetenschappen.

Meer feiten en cijfers over ons onderwijs

Het aantal promoties in het afgelopen jaar bedroeg 395

Ons onderzoek

Ook als het gaat om wetenschappelijk onderzoek zijn alle disciplines aan de Radboud Universiteit vertegenwoordigd. En interdisciplinair wordt er veel samengewerkt op onze campus. 

Meer feiten en cijfers over ons onderzoek

De Radboud Universiteit telt 6.147 medewerkers (FTE)

Onze medewerkers

De Radboud Universiteit vormt een hechte academische gemeenschap waarin medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen. We hebben waardering en respect voor elkaar en voor onze verschillen.

Meer feiten en cijfers over onze medewerkers

De Radboud Universiteit staat in de THE Impact Ranking tussen de top 300 universiteiten wereldwijd

Internationale rankings

Wereldwijd zijn er ongeveer 18.000 universiteiten. In de belangrijkste rankings, waarin universiteiten van over de hele wereld vergeleken worden, behoort de Radboud Universiteit tot de kopgroep.

Meer over internationale rankings