Jaarplan en begroting

De begroting van de Radboud Universiteit geeft het overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven in een jaar.

Downloads

Jaarverslag en jaarrekening

Een overzicht van wat de universiteit uitgegeven heeft, vind je in de jaarrekening. De jaarrekening maakt deel uit van het jaarverslag.

Jaarverslag 2022