Jaarverslag

In het jaarverslag legt de Radboud Universiteit verantwoording af voor het beleid en de resultaten op het gebied van onderwijs, onderzoek en de organisatie.

Het meest recente jaarverslag en eerdere jaarverslagen vind je op deze pagina.

Jaarrekening

De jaarrekening of financieel jaarverslag van de universiteit maakt deel uit van het jaarverslag.