Bijzonder hoogleraren op de Radboud Universiteit

Ook met bijzondere leeropdrachten ondersteunen we onze missie: bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Deze samenwerkingen dragen bij aan de binding van de Radboud Universiteit en faculteit met deze externe relaties, en geven daarnaast kansen voor het geambieerde onderwijs en onderzoek.

In het kader van transparantie geven we een overzicht van de bijzondere leeropdrachten aan de Radboud Universiteit. Bij iedere leeropdracht is aangegeven wie de leeropdrachthouder is, welk externe organisatie betrokken is, hoe de leeropdracht gefinancierd wordt en sinds wanneer de leeropdracht is ingesteld.

Deze lijst wordt iedere twee maanden geüpdatet. Laatst bijgewerkt op: 15 augustus.

Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen

Hoogleraar Leeropdracht Betrokken externe organisatie Vorm van financiering Ingangsdatum
Berg, mevr. prof. dr. C.A.M. van den (Mariecke) Feminisme en christendom Catharina Halkesfonds legaat van 350.000; positie zelf onbezoldigd 1-9-2020
Dirven, mevr. prof. dr. L.A. (Lucinda) Antique Religions, especially Ancient Egypt Religion Jozelf M.A. Janssenstiching Onbezoldigd 1-11-2020
Kesel, prof. dr. M.A.B.M. de (Marc) Theologie, Mystiek en Moderiniteit Titus Brandsma Instituut Salariëring via TBI 1-6-2020
Matthies-Boon, mevr. prof. dr. E.A.V. (Vivienne) Humanism, Europe and Global Justice Stichting Socrates Verschil loonkosten UHD-HGL 0.2 fte wordt door stichting betaald 1-2-2021
Nistelrooij, mevr. prof. dr. A.A.M. van (Inge) Dialogical Self Theory Internatonal Society for Dialogical Self Theory Hoofdaanstelling bij UvH 1-9-2020
Westerink, prof. dr. H. (Herman) Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de godsdienstwijsgerige en psychoanalytische aspecten KSGV Verschil loonkosten UHD-HGL 0.2 fte wordt door stichting betaald 1-6-2022

Faculteit der Letteren

Hoogleraar Leeropdracht Betrokken externe organisatie Vorm van financiering Ingangsdatum
Ceuppens, prof.dr. G.B. (Bambi) Anton van Duinkerken wisselleeropdracht voor Kunst en Cultuur Anton van Duinkerken wisselleerstoel  0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 1-1-2023
Hinskens, dhr. prof. dr. F.L.M.P. (Frans) Taalvariatie en taalcontact Meertens Instituut 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 15-2-2019
Huettig, dhr. prof. dr. F. (Falk) Psycholinguistics and Cultural Cognition Max Planck Institute 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 1-2-2019
Iossif, dhr. prof. dr. P.P. (Panagiotis) Numismatiek KNGMP 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 1-10-2017
Keppy, dhr. Prof. dr. P. (Peter) Geschiedenis van populaire cultuur, massaal geweld en maatschappelijke transitie in Zuidoost-Azië NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Geocidestudies 0,2 fte 1-9-2023
Lottum, dhr. prof. dr. J. van (Jelle) De geschiedenis van arbeidsmigratie in vergelijkend perspectief Huygens ING 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 1-8-2020
Mols, dhr. Prof. dr. S.T.A.M. Mols (Stephan) Geschiedenis van Nijmegen, met bijzondere aandacht voor de Romeinse Tijd en de Romeinse Limes Gemeente Nijmegen Gemeente draagt 10.000 euro per jaar bij 1-9-2021
Spronk, dhr. prof. dr. R.H.J. (Ron) Jheronimus Bosch en de Vroegnederlandse schilderkunst Stichting Jheronimus Bosch Leeropdracht 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 1-9-2010
Spruit, dhr. prof. dr. L. (Leen) Europese vroegmoderne ideeëngeschiedenis Dr. Louise Thijssen-Schoute Stichting 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 1-11-2016
Verheul, dhr. prof. dr. J. (Jaap) Transatlantische Betrekkingen Atlantische Commissie 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 1-4-2019
Verhoeven, mevr. prof. dr. T.H.G. (Dolly) Gelderse Geschiedenis Stichting Erfgoed Gelderland/Provincie Gelderland 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 1-1-2018
Wijngaert, mevr. prof. dr. L.A.L. van de (Lidwien) Sociale Netwerken en Overheidscommunicatie EMMA communicatie 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 15-8-2021
Winkel, M. de (Marieke) Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid Ottema-Kingma Stichting 0,2 fte (onkosten op basis van declaratie) 1-1-2023

Faculteit der Managementwetenschappen

Hoogleraar Leeropdracht Betrokken externe organisatie Vorm van financiering Ingangsdatum
Hospers, dhr. prof. dr. G.J. (Gert-Jan) Transitie in stad en regio Stichting Stad en Regio Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-2-2009
Houdenhoven, dhr. prof. dr. M. van (Mark) Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg St. Maartenskliniek Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 15-9-2015
Schout, dhr. prof. dr. J.A. (Adriaan) European Public Administration Instituut Clingendael Beschikbaarheid van tijd (0,4 fte) 1-2-2020
Meurs, prof. dr. H. (Henk) Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen MuConsult B.V. Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-9-2006

Faculteit der Medische Wetenschappen

Hoogleraar Leeropdracht Betrokken externe organisatie Vorm van financiering Ingangsdatum
Bemt, dhr. Prof. dr. B.J.F. (Bart) van de Personalized Pharmaceutical Care Sint Maartenskliniek  Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 3-1-2020
Berden, dhr. prof. dr. H.J.J.M. (Bart) Organisatieontwikkeling in het ziekenhuis Elizabeth Twee Steden Ziekenhuis Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 11-1-2019
Bosch, dhr. Prof. dr. F.H. (Frank) Acute Interne Geneeskunde  Rijnstate Ziekenhuis Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 4-1-2019
Collin, dhr. prof. dr. R.W.J. (Rob) Moleculaire therapie voor erfelijke netvliesaandoeningen Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 16/1/2021
Cornel, dhr. prof. dr. J.H. (Jan Hein) Inflammatie bij artherosclerotisch cardiovasculair lijden Noordwest Ziekenhuisgroep Beschikbaarheid van tijd (0,3 fte) 4-1-2020
Dulmen, mevr. prof. dr. A.M. van (Sandra) Communicatie in de gezondheidszorg, in het bijzonder in de eerste lijn NIVEL Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-1-2012
Francks, dhr. Prof. dr. C. (Clyde) Brain Imaging Geomics Max Planck Institute  Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 4-1-2022
Fransen-Kuppens, mw. Prof. dr. G.A.J. (Gerdine) Populatiegerichte preventie GGD Gelderland-Zuid Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-7-2023
Graff, mevr. prof. dr. M.J.L. (Maud) Ergotherapie Ergotherapie Nederland 10.000 per jaar 9-1-2018
Hasselaar, dhr. Prof. dr. G.J. (Jeroen) Social empowerment in de palliatieve zorg Stichting Agora Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 5-1-2022
Jager-Wittenaar, mw. Prof. dr. (Harriët) Diëtiek en transmurale voedingszorg
 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
 
Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-9-2023
 
Kleefstra, mevr. prof. dr. T. (Tjitske) Klinische genetica en psychopathologie Vincent van Gogh Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 9-1-2020
Lambregts-Rommelse, mevr. prof. dr. N.N.J. (Nanda) Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen Karakter Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 9-1-2020
Merkx, dhr. Prof. dr. M.A.W. (Thijs) Trends en patronen in kanker en zorg Stichting Integraal Kankercentrum Nederland Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-1-2008
Muijsenbergh, mevr. prof. dr. M.E.T.C. van den (Maria) Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijns zorg Pharos Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 8-1-2017
Nat, dhr. Prof. dr. P.B. van der (Paul) Waardegedreven Zorg St. Antonius Ziekenhuis Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 11-1-2022
Schoon, mevr. Prof. dr. Y. (Yvonne) De juiste zorg voor de juiste oudere, vanwege VGZ VGZ Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 10-1-2021
Schreurs, dhr. Prof. dr. B.W. (Wim) Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten en Operatieve Verrichtingen Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)  30.000 per jaar 1-1-2019
Thelen, dhr. prof. dr. M.H.M. (Marc) Kwaliteit in de medische laboratoriumgeneeskunde Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 3-1-2019
Timmerman, dhr. Prof dr. M.F. (Mark) Parodontologie  Nederlandse Vereneniging voor Parodontologie  Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 12-1-2022

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica

Hoogleraar Leeropdracht Betrokken externe organisatie Vorm van financiering Ingangsdatum
Bickelhaupt, dhr. prof. dr. F.M. (Matthias) Theoretical organic chemistry VU Amsterdam Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-12-2012
Buma, dhr. prof. dr. W.J. (Wybren) Spectroscopy of photoactive molecules and materials Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (UvA) Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-5-2017
Ee, dhr. prof. dr. R. van (Raymond) Entrepeneurship and innovation in life sciences Philips Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-11-2011
Fisher, dhr. prof. dr. S.E. (Simon) Language and genetics Max Planck Institute for Psycholinguistics Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-5-2012
Ferrari, mw. Prof. dr. P. (Pamela) Instrumentation in Particle Physics NWO instituut NIKHEF  Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-5-2022
Foppen, dhr. prof. dr. R.P.B. (Ruud) Integrated Conservation Biology Sovon Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-5-2016
Fries, dhr. prof. dr. P. (Pascal) Neuronal Coherence Ernst Strüngmann Institute (ESI) in Cooperation with Max Planck Society Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-5-2011
Geim, dhr. Prof. dr. A. (Andrey) Innovative Materials and Nanoscience University of Manchester Beschikbaarheid van tijd (0,1 fte) 15-2-2010
Gravendeel, mevr. prof. dr. B. (Barbara) Plant Evolution Naturalis Biodiversity Center Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-11-2019
Helden, dhr. prof. dr. G.J. von (Gert) IR Spectroscopy of Biomacromolecules Fritz Haber Institute of the Max Planck Society Beschikbaarheid van tijd (0,1 fte) 1-5-2017
Helmstädter, dhr. prof. dr. M.N. (Moritz) Neuronal Networks Max Planck Institute Brain Research Frankfurt Beschikbaarheid van tijd (0,1 fte) 1-9-2016
Kind, prof. dr. J. (Jop) Single Cell Epigenomics Hubrecht Instituut te Utrecht Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-9-2021
Laurent, dhr. Prof. dr. G.J. (Gilles) Evolutionary systems neuroscience Max Planck Institute Brain Research Frankfurt Beschikbaarheid van tijd (0,1 fte) 1-7-2021
Leeuwen, dhr. Prof. dr. ir. D.A. van (David) Machine learning on human-generated data Spraaklab BV Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-12-2017
Maes, dhr. prof. dr. D.C.E. (Dirk) Insectenbescherming INBO Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-9-2021
Noldus, dhr. prof. dr. L.P.J.J. (Lucas) Behavior, information technology and innovation Noldus BV Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-9-2019
Novoselov, dhr. prof. dr. K.S. (Kostya) Elektronische eigenschappen van nieuwe materialen Centre for Advanced 2D Materials, Nat. University of Singapore Beschikbaarheid van tijd (0,1 fte) 1-9-2013
Posthuma, dhr. prof. dr. L. (Leo) Duurzaamheid en Milieurisico's RIVM Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-9-2016
Postma, M. (Marieke) Theoretical Cosmology and Beyond the Standard Model Particle Physics Nikhef Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-11-2022
Schaminee, dhr. prof. dr. J.H.J. (Joop) Onderzoek aan plantengemeenschappen met bijzondere aandacht voor de eco-informatica (de Westhoff-leeropdracht) Alterra (gelieerd aan WUR) 0,2 fte salariskosten vergoed 1-10-2006
Schuman, mw. prof.dr. E.M. (Erin) Synaptic function and plasticity Max Planck Institute Brain Research Frankfurt Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-8-2021
Sim, mw. Prof. dr. S. (Sarah) Corporate Environmental Sustainability Unilever Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-7-2022
Smolders, dhr. prof. dr. A.J.P. (Fons) Applied Biogeochemistry B-Ware Research Center Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-7-2015
Spreij, dhr. prof. dr. P.J.C. (Peter) Financiële wiskunde UvA Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-11-2015
Vinck, dhr. prof. dr. M.A. (Martin) Neural codes and circuits ESI Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-5-2021
Verheul, dhr. prof. dr. E.R. (Eric) Financial Information Security Nederlandse Vereniging van Banken 0,2 fte salariskosten 1-2-2013

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Hoogleraar Leeropdracht Betrokken externe organisatie Vorm van financiering Ingangsdatum
Kuypers, dhr. prof. mr. P.H.L.M. (Pieter) Europees en nationaal aanbestedingsrecht Advocatenkantoor AKD Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-2-2013
Schulte-Nölke, dhr. prof. dr. H. (Hans) Duits Recht Universiteit Osnabruck Bijzondere leeropdracht, geen honorarium verschuldigd 1-9-2013
Verkes, dhr. prof. dr. R.J. (Robbert-Jan) Forensische psychiatrie Stichting Koningsheide Stichting Koningsheide betaalt 3000 euro per jaar.  1-4-2014
Heemskerk (Mark) pensioenrecht GAK Gewone leerdopracht die deels (0,2fte) wordt gefinancierd door het GAK 1-4-2016
Vermeulen (Ben) Onderwijsrecht Stichting Katholieke School Vergoeding door de Stichting Katholieke School (0,1 fte) 1-2-2008
Bakker (Sjoerd) Rechtspraak De Rechtspraak (in casu het Gerechtshof te Arnhem) Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-1-2023

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Hoogleraar Leeropdracht Betrokken externe organisatie Vorm van financiering Ingangsdatum
Bakx, mevr. prof. dr. A.W.E.A. (Anouke) Begaafdheid Stichting Centrum voor Begaafdheidsonderzoek Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-5-2018
Batenburg, dhr. prof. dr. R.S. (Ronald) Arbeids- en organisatievraagstukken in de zorg NIVEL Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 15-4-2017
Boot, mevr. prof. dr. C.R.L. (Cécile) Organisatie en kwaliteit van werk in de ouderenzorg Johannes de Deo/Kalorama Beschikbaarheid van tijd (0,3 fte) 1-10-2018
Brouwer, mevr. prof. dr. (Anne-Marie) Mental State Monitoring TNO Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-1-2023
Didden, dhr. prof. dr. H.C.M. (Robert) Intellectual disabilities, learning and behaviour Stichting Trajectum Beschikbaarheid van tijd (0,6 fte) 1-7-2009
Ee, mevr. prof. dr. mr. E. van (Elisa) Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief Stichting Reinier van Arkel Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-5-2021
Heijden, dhr. Prof. dr. P.T. van der (Paul) Multidimensionele psychodiagnostiek gedurende de levensloop Stichting Reinier van Arkel Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-3-2022
Hendriks, dhr. prof. dr. G.J. (Gert Jan) Behandeling van angststoornissen en depressie bij ouderen Pro Persona Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-4-2019
Hoogeveen, mevr. prof. dr. A.J.M. (Lianne) ldentification, support and counseling of talent Stichting Centrum voor Begaafdheidsonderzoek RCSW stelt de kandidaat voor 0,2 fte beschikbaar, daarvan factureert zij 0,1 fte aan CBO. 1-3-2021
Keijsers, dhr. prof. dr. N.L.W. (Noël) Clinical Motor Control Sint Maartenskliniek Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-11-2021
Kinsbergen, mw. Prof. dr. S. (Sara) The role of citizens in sustainable development Stichting Wilde Ganzen Externe partij financiert 0,3 fte; RCSW financiert 0,2 fte 1-7-2023
Kluwer, mevr. prof. dr. E.S. (Esther) Duurzame Relaties en Welzijn Stichting Marriage Week Nederland Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-10-2016
Koch, dhr. prof. dr. D.J. (Dirk Jan) Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerie van Buitenlandse Zaken Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 15-2-2017
Meyer, mevr. prof. dr. A.S. (Antje) Individual differences in language processing Max Planck Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-4-2011
Minnen, mevr. prof. dr. A. van (Agnes) Angstregulatie en behandeling van angststoornissen PSYTREC Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-11-2007
Rowland, mevr. prof. C.F. (Caroline) First Language Acquisition Max Planck Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-12-2018
Spijker, dhr. prof. dr. J. (Jan) Chronische Depressie Pro Persona Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-3-2012
Tiemens, mevr. prof. dr. B.G. (Bea) Evidence Based Practice Mental Health Care Indigo Beschikbaarheid van tijd (0,2 fte) 1-4-2016
Vissers, mevr. prof. dr. C.T.W.M. (Constance) Neuropsychologie en Taalontwikkelingsstoornissen Koninklijke Kentalis, met behulp van Fonds Instituut voor Doven en de Steunstichting H.D. Guyot Beschikbaarheid van tijd (0,4 fte) 1-3-2019
Wauters, mw. Prof. dr. L.N. (Loes) Opvoeding van en onderwijs aan slechthorende en dove kinderen en jongeren Koninklijke Kentalis Beschikbaarheid van tijd (0,4 fte) 1-4-2023
Hutschemaekers, dhr. prof. dr. G.J.M. (Giel) Geestelijke Gezondheidszorg Pro Persona Gewone leeropdracht die deels (0,3 fte) wordt gefinancierd door Pro Persona.