Feiten en cijfers: onderwijs

Deze pagina bevat de belangrijkste feiten en cijfers over het onderwijs aan de Radboud Universiteit.

Studenten
 

Aantal studenten (oktober 2022) 24.633
Bachelor* 15.644
Master ** 8.989
Eerstejaars studenten*** 5.470

* Inclusief premaster studenten; ** Inclusief postmaster studenten; *** Studenten die zich voor de eerste keer inschrijven aan de Radboud Universiteit

Internationale studenten (exclusief exchange studenten) 10,6%
Exchange students (inkomend) 766
Internationale eerstejaars 14,2%

Opleidingen
 

Bacheloropleidingen 38
Masteropleidingen* 61

* inclusief 5 opleidingen van de Radboud Docenten Academie, 8 research masters en 4 postinitiële masteropleidingen.

Diploma's en arbeidsmarkt
 

Bachelordiploma's (2021-2022) 2.833
Bachelors afgestudeerd in 4 jaar 73,1% (jaargang 2018)
Masterdiploma's (2020-2021) 3.230
Betaalde baan, anderhalf jaar na behalen master (NAE* 2021) 97,9%

*Nationale Alumni Enquête

Studenttevredenheid
 

Oordeel studenten over opleiding* 3.9**

*Beoordeling op basis van de Nationale Studenten Enquête 2022

** op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) 

Meer over studenttevredenheid 

Prijzen en prestaties

De Radboud Universiteit scoort hoog in verschillende rankings. 

Meer over prijzen en prestaties