Internationale rankings

Wereldwijd zijn er ongeveer 18.000 universiteiten. In internationale rankings worden alle universiteiten van over de hele wereld met elkaar vergeleken op het gebied van onderzoek, onderwijs en reputatie. Er zijn accentverschillen, maar gezamenlijk geven de belangrijkste internationale rankings een benadering van de prestaties van een universiteit. De Radboud Universiteit behoort tot de kopgroep van de universiteiten wereldwijd.

De resultaten van de belangrijkste internationale rankings zijn opgenomen in het ranking dashboard. Dit dashboard biedt de mogelijkheid om de prestaties van de Radboud Universiteit te vergelijken met universiteiten wereldwijd.

Naar het ranking dashboard

 20202021202220232024
ARWU / Shanghai ranking105101102123nnb
QS ranking217214220232222
THE ranking128136139139140
THE impact ranking201-300301-400301-400301-400nnb
CWTS Leiden ranking1069610197nnb

ARWU/Shanghai ranking (Academic Ranking World Universities Ranking)

De Academic Ranking World Universities Ranking (ARWU/Shanghai ranking) wordt samengesteld door de Jiao Tong University Shanghai en richt zich voornamelijk op het meten van topwetenschappers (Nobelprijswinnaars en highly cited researchers) en aantallen publicaties (totaal en Nature en Science publicaties).

Lees meer over de Academic Ranking World Universities Ranking.

 

QS ranking (Quacquarelli Symonds Ranking)

De QS World University Ranking wordt samengesteld door het onderzoeksbureau Quacquarelli Symonds. Deze ranking wordt beoordeeld op negen onderwerpen: Academic Reputation (30%), Employer Reputation (15%), Faculty Student Ratio (10%), Citations per Faculty (20%), International Faculty (5%), International Students (5%), Employment Outcomes (5%), International Research Network (5%) en Sustainability (5%). Voor deze ranking leveren universiteiten gegevens aan met betrekking tot staf en studenten.

Lees meer over de QS World University Ranking.

THE ranking (Times Higher Education Ranking)

De THE World University Ranking wordt gepubliceerd door Times Higher Education Supplement en samengesteld door SCOPUS. Deze ranking meet een groot scala aan variabelen, zowel over onderwijs, onderzoek als inkomen. Een derde van de score wordt bepaald door reputatie (enquête onder academici), een derde door het aantal citaties en het overige derde deel door diverse indicatoren, zoals staf/studentratio’s, inkomen en internationale staf en studenten. Universiteiten leveren jaarlijks gegevens aan over aantallen studenten, staf en inkomen.

Lees meer over de THE World University Ranking.

THE Impact ranking

In de THE Impact ranking, die sinds 2019 bestaat, worden de wereldwijd deelnemende universiteiten beoordeeld op basis van hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Social Development Goals of SDG’s). Om te worden gerangschikt, moet een instelling informatie aanleveren over ten minste 4 SDG’s, waarvan SDG 17 (Partnership for the Goals) verplicht is. De gegevens zijn vervolgens beoordeeld door de THE en gerangschikt per SDG en in totaal, waarbij de scores op de vier ‘beste’ SDG’s telden. 

De Radboud Universiteit behaalde in 2022 een score van 73,6 (van de 100) punten. Een ruime voldoende, wat resulteert in een plek op de ranglijst bovenin de middenmoot met een plaats tussen de 301-400 van de 1406 deelnemende universiteiten.

Lees meer over de THE Impact ranking. 

CWTS Leiden Ranking

Het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden heeft een ranking ontwikkeld op basis van bibliometrische methodes. Deze ranking focust zich volledig op de wetenschappelijke performance van universiteiten. Universiteiten die minimaal 800 Web of Science geïndexeerde wetenschappelijke publicaties hebben in de afgelopen vier jaar worden gerangschikt. De ranking bestaat uit verschillende indicatoren, waardoor de prestaties van de universiteiten vanuit verschillende perspectieven beoordeeld/gerangschikt kunnen worden, zoals het aantal publicaties (P), het aantal publicaties dat, vergeleken met andere publicaties in hetzelfde vakgebied en jaar, behoort tot de top 10% meest geciteerde publicaties (P(top 10%)) en het procentuele aandeel hiervan (PP(top 10%)). Daarnaast kan er gekeken worden naar samenwerking, open access en gender.

Lees meer over de CWTS Leiden Ranking