Medezeggenschap

Aan de Radboud Universiteit wordt de inspraak van studenten en medewerkers in medezeggenschapsorganen geregeld. De medezeggenschap verhoogt de kwaliteit van bestuurlijke besluiten, vergroot het draagvlak voor deze besluiten en zorgt voor betrokkenheid van medewerkers en studenten bij de organisatie.

Universitaire Gezamenlijke Vergadering

In de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) bespreken studenten en medewerkers universiteitsbrede onderwerpen met het College van Bestuur. Op de agenda staan bijvoorbeeld het algemeen en strategisch beleid. De UGV bestaat uit:

  • Leden van de Ondernemingsraad (OR);
  • Leden van de Universitaire Studentenraad (USR);
  • Vier leden vanuit de Radboudumc-raad (de FGV van de Faculteit der Medische Wetenschappen).

Regelingen

Voor de UGV gelden een aantal regelingen. Hierin staat onder andere hoe de vergaderingen worden samengesteld, het verloop van deze vergaderingen en welke bevoegdheden de UGV heeft.

Vergaderverslagen teruglezen

Alle agenda's en vergaderverslagen van de UGV zijn door medewerkers en studenten terug te lezen in iBabs. Log in op RadboudNet om de inloggegevens te bekijken.

Data openbare vergaderingen

Tijdens de openbare vergadering van de UGV zijn de Universitaire Studentenraad, Ondernemingsraad en afgevaardigden UMC-raad aanwezig bij het Overlegvergadering is ook het CvB aanwezig.

Medezeggenschapsorganen

Ondernemingsraad & Onderdeelcommissies

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel van de universiteit. Het werk van de OR wordt voor een belangrijk deel voorbereid in diverse commissies. Bovendien kent de universiteit voor ieder onderdeel (faculteiten, diensten en bedrijven) een Onderdeelcommissie (OC).

Vakbonden en het Lokaal Overleg

Vakbonden behartigen de belangen van de medewerker tijdens het Lokaal Overleg (LO). In het Lokaal Overleg worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op de CAO Nederlandse Universiteiten. De vertegenwoordigers van de vakbonden proberen om de arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit beter aan te laten sluiten bij de wensen van de medewerker.

Universitaire & Facultaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad (USR) komt op voor de belangen van de studenten van de universiteit. Het werk van de USR wordt voor een belangrijk deel voorbereid in diverse commissies van de universitaire en facultaire gezamenlijke vergadering, maar ook in eigen taskforces. De USR bestaat uit gekozen en benoemde leden. Naast de USR zijn er ook Facultaire Studentenraden (FSR).

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

Elke faculteit heeft een Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) waarin de Facultaire Studentenraad en de Onderdeelcommissie overleggen met het faculteitsbestuur. Op de agenda staan bijvoorbeeld het onderwijsbeleid en de voorzieningen van de faculteit. 

Opleidingscommissies

Iedere opleiding heeft een Opleidingscommissie (OLC) met studenten en docenten. De OLC bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Op de agenda staan bijvoorbeeld evaluaties van vakken en het Onderwijs- en examenreglement (OER).

Meer informatie

Medezeggenschap voor medewerkers

Studentmedezeggenschap

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN

+31 24 361 24 69