Medezeggenschap

Medezeggenschap van studenten en medewerkers verhoogt de kwaliteit van bestuurlijke besluiten, vergroot het draagvlak voor deze besluiten en zorgt voor betrokkenheid van medewerkers en studenten bij de organisatie.

Medezeggenschap aan de Radboud Universiteit

Aan de Radboud Universiteit wordt de medezeggenschap, inspraak van studenten en medewerkers in een aantal overlegorganen geregeld. 

Universitaire Gezamenlijke Vergadering

In de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) bespreken studenten en medewerkers universiteitsbrede onderwerpen met het college van bestuur. Op de agenda staan bijvoorbeeld het algemeen en strategisch beleid. De UGV bestaat uit:

  • leden van de Ondernemingsraad (OR);
  • leden van de Universitaire Studentenraad (USR);
  • vier leden vanuit de Radboudumc-raad (de FGV van de faculteit medische wetenschappen).

Ondernemingsraad & Onderdeelcommissies

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel van de universiteit. Het werk van de OR wordt voor een belangrijk deel voorbereid in diverse commissies. Bovendien kent de universiteit voor ieder onderdeel (faculteiten, diensten en bedrijven) een Onderdeelcommissie (OC).

Vakbonden en het Lokaal Overleg

Vakbonden behartigen de belangen van de medewerker tijdens het Lokaal Overleg (LO). In het Lokaal Overleg worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op de CAO Nederlandse Universiteiten. De vertegenwoordigers van de vakbonden proberen om de arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit beter aan te laten sluiten bij de wensen van de medewerker.

Universitaire & Facultaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad (USR) komt op voor de belangen van de studenten van de universiteit. Het werk van de USR wordt voor een belangrijk deel voorbereid in diverse commissies van de universitaire en facultaire gezamenlijke vergadering, maar ook in eigen taskforces. De USR bestaat uit gekozen en benoemde leden. Naast de USR zijn er ook Facultaire Studentenraden (FSR).

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

Elke faculteit heeft een Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) waarin de Facultaire Studentenraad en de Onderdeelcommissie overleggen met het faculteitsbestuur. Op de agenda staan bijvoorbeeld het onderwijsbeleid en de voorzieningen van de faculteit.

Opleidingscommissies

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie (OLC) met studenten en docenten. De OLC bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Op de agenda staan bijvoorbeeld  evaluaties van vakken en het Onderwijs- en examenreglement (OER).

Blijf op de hoogte

Bekijk hier de agenda’s en vergaderstukken voor vergaderingen van de medezeggenschap.

Verkiezingen

Studenten kunnen elk jaar in juni stemmen op (nieuwe) studentleden voor de Universitaire Studentenraad, de Facultaire Gezamenlijke Vergadering en de Opleidingscommissies.

Medewerkers kunnen elke 2 jaar in juni stemmen op (nieuwe) leden voor de Ondernemingsraad en (facultaire) Onderdeelcommissies.

Deelnemen aan medezeggenschap

Studenten en medewerkers kunnen zich kandidaat stellen voor een plek in een medezeggenschapsorgaan. Meer informatie daarover vind je op pagina over verkiezingen.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN

(024) 361 27 45