Partners en netwerken

Als universiteit staan we midden in de samenleving. Juist op het grensvlak van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere kennis- en onderwijsinstellingen zorgt samenwerking voor uitgelezen kansen. In nationale en internationale netwerken zetten we ons in voor gedeelde ambities en dragen we bij aan activiteiten die nodig zijn om die ambities te kunnen verwezenlijken.

Partners

Onze partnerschappen kenmerken zich door kwaliteit en wederkerigheid. Ethische overwegingen spelen een rol in de keuze van onze partnerschappen.

Radboudumc

Het onderwijs van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit vindt plaats binnen het Radboudumc. En ook als het gaat om wetenschappelijk onderzoek werken Radboud Universiteit en Radboudumc nauw samen.  

Alliander

Door onderwijs, onderzoek en het werkveld beter op elkaar te laten aansluiten, willen energienetwerkbedrijf Alliander en de Radboud Universiteit bijdragen aan de energietransitie.

Onze samenwerking met Alliander

Janssen Pharmaceutica

Biomedisch, farmaceutisch en klinisch onderzoek sneller beschikbaar maken voor de patiënt. Dat is de ambitie van de samenwerking van Radboud Universiteit, Radboudumc en Janssen Pharmaceutica.

Universiteit Maastricht

De samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht in onderzoek en onderwijs zet onder meer in op nieuwe opleidingen op een nieuwe locatie in Venlo. De ambitie is om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan vraagstukken en behoeften die leven in de regio Zuidoost-Nederland – en daarbuiten.

Onze samenwerking met de Universiteit Maastricht

University of Glasgow

De Radboud Universiteit en de University of Glasgow werken samen in onderzoeks- en onderwijsprojecten. Gezamenlijk worden dual degree programmes aangeboden voor masterstudenten.

University of Western Ontario

De Radboud Universiteit en de University of Western Ontario werken samen in onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Samenwerkingsverbanden

De Radboud Universiteit neemt deel aan een aantal samenwerkingsverbanden.

Lifeport

Lifeport is het innovatienetwerk rond Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Hier werken ondernemers, opleiders en overheden aan schone energie, betere zorg, duurzaamheid en sociale Artificial Intelligence.

OnePlanet Research Center

OnePlanet Research Center is een multidisciplinaire samenwerking tussen Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit, Radboudumc en nanotechnologie innovatiecentrum imec. OnePlanet gebruikt de nieuwste chip- en digitale technologieën om een ​​samenleving te creëren waarin iedereen gezond kan leven en toegang heeft tot gezond en duurzaam voedsel.

Netwerken

In netwerken zoals de Universiteiten van Nederland en het Europese universiteitennetwerk The Guild, zetten we ons in voor samenwerking op nationaal en internationaal niveau.

Universiteiten van Nederland

In de Universiteiten van Nederland werken de Nederlandse universiteiten samen aan een sterke universitaire sector. In Universiteiten van Nederland verband laten de 14 Nederlandse universiteiten aan de buitenwereld zien hoe zij vorm geven aan hun maatschappelijke taak, formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en valorisatie en lobbyen zij voor de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken.

The Guild of European Research-Intensive Universities

Eenentwintig universiteiten uit verschillende Europese landen vormen het universiteitennetwerk The Guild. Dit netwerk lobbyt in Brussel voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, onderzoeksvalorisatie (het toepassen en op de markt brengen van onderzoek) en om mee te praten over Europees onderzoeksbeleid. De Radboud Universiteit is een van de deelnemers aan The Guild.

NeurotechEU

Het European Universities Initiative NeurotechEU, een samenwerking van negen Europese universiteiten, leidt de toekomstige generatie onderzoekers, innovators en ondernemers op die het potentieel van neurotechnologie zullen implementeren in de Europese samenleving en daarbuiten.

European University Association (EUA)

De European University Association (EUA) vertegenwoordigt meer dan 850 universiteiten in 49 Europese landen. De EUA speelt een cruciale rol bij het beïnvloeden van het EU-beleid inzake hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Door voortdurende interactie met een reeks andere Europese en internationale organisaties zorgt de EUA ervoor dat de onafhankelijke stem van de Europese universiteiten wordt gehoord.

Samenwerken met de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit werkt op uiteenlopende manieren samen met het voortgezet onderwijs, bedrijven en organisaties. Die kunnen bij ons terecht voor het gebruik van labfaciliteiten en unieke onderzoeksapparatuur, maar ook voor advies of onderzoek in opdracht. En ook als je op zoek bent naar een topstudent voor jouw organisatie kun je bij ons terecht.

Labs en faciliteiten: Radboud Research Facilities

Labs, lasers, magneten, nanotechnologie. Maak gebruik van onze faciliteiten via Radboud Research Facilities.

Radboud Research Facilities 

Werkgever en student: Radboud Career Service

Op zoek naar die topstudent voor jouw bedrijf of organisatie? Voor een vacature, stageplaats of een gesprek.

Radboud Career Service

Bedrijven en onderzoekers: Research & Impact

Wil je als bedrijf of maatschappelijke organisatie samenwerken met onderzoekers van de Radboud Universiteit, neem dan contact op met Research & Impact. 

Research & Impact

Community engaged learning

Community Engaged Learning (CEL) verbindt onderwijs met de samenleving, met als doel een bijdrage te leveren in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Studenten zetten, in samenwerking met maatschappelijke partners, hun kennis en vaardigheden in om oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke vraagstukken. 

Community engaged learning