Light bulb picture Alessandro Bianchi via Unsplash
Light bulb picture Alessandro Bianchi via Unsplash

Alliander en Radboud Universiteit

Door onderwijs, onderzoek en het werkveld beter op elkaar te laten aansluiten, willen energienetwerkbedrijf Alliander en de Radboud Universiteit bijdragen aan de energietransitie. De omslag naar meer duurzaam energiegebruik vraagt om strategische samenwerking.

ondertekening intentieverklaring Alliander en Radboud Universiteit

'Onze samenwerking stelt studenten in staat om nu en in de toekomst impact te hebben op een grote maatschappelijke en technologische uitdaging: de energietransitie.'
Rinke van de Rhee, Directeur Business Digitalisering en IT a. i., Alliander

‘Door samen te werken willen we met ons onderwijs en onderzoek extra bijdragen aan de energietransitie.'
Daniel Wigboldus, voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit

Nieuws

Radboud en Alliander heffen glas op verlenging samenwerking 2024-2027

Samenwerking Radboud en Alliander met drie jaar verlengd

De strategische samenwerking van Alliander en de Radboud Universiteit, die in maart 2022 van start ging, is op 29 februari 2024 nog eens met drie jaar verlengd.

Feiten en cijfers samenwerking Alliander en Radboud Universiteit stand van zaken oktober 2023

Tussentijdse resultaten samenwerking Alliander en Radboud Universiteit

De strategische samenwerking van Alliander en de Radboud Universiteit is anderhalf jaar actief. Op 10 oktober 2023 presenteerden we de tussentijdse resultaten van ons werk.

Thema's

We werken samen in vier projectteams. Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met de contactpersonen bij Alliander of Radboud Universiteit die bij ieder project vermeld staan. 

AI & Data Science

De data die Alliander heeft en kan gebruiken, omvatten op dit moment niet alle informatie die nodig is om het energienet optimaal te laten functioneren. Door AI in te zetten en data science toe te passen op de beschikbare data kan Alliander meer inzicht krijgen in de werking en mogelijkheden van het net. Dit kan helpen om uitval door extreme scenario's of tijdens onderhoudsproblemen sneller en/of adequater op te lossen of zelfs te voorkomen. 

Wat is de invloed van kabeltemperatuur op de mogelijke belasting van een kabel?

Om de invloed van temperatuur (denk aan warmtepompen en airconditioning) op de mogelijke belasting van het elektriciteitsnet te onderzoeken kijken we naar causaliteit in tijdreeksen van belastingsgegevens van het netwerk.

ICAI Lab: AI for Energy Grids

Met studenten op het gebied van AI en data science werken Radboud Universiteit en Alliander aan het optimaal gebruik maken van bestaande netmeetgegevens.

Graph Neural Networks – PhD

PhD project over het omleiden van stroom in situaties van onderhoud en uitval van het energienet. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van graph neural networks.

ELLIS Excellence Fellowship

Het ELLIS Excellence Fellowship is een kans voor excellente studenten die een extra uitdaging willen aangaan.

PhD stage: detectie algoritmes

Alex Kolmus, promovendus aan de Radboud Universiteit, kreeg de kans om drie maanden te werken aan een Alliander case.

Belasting op laagspanningsnet

Een Data Science Master student is gestart met zijn afstudeerscriptie bij Alliander. Het doel is om belasting en afhankelijkheden in het laagspanningsnet te kunnen beschrijven aan de hand van Gaussian mixture models.

Accounting

De praktijk voor accountants en controllers laat een ontwikkeling zien van standaard financiële rapportages naar een meer proactieve rol in het beheersen van de milieutechnische en sociale prestaties van een organisatie, naast de financiële prestaties. Op technologisch vlak is het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in opkomst. Data-analyse en besluitvormingsondersteuning nemen in belang toe, juist door de bredere vraagstukken die aan accountants en controllers worden voorgelegd. De samenwerking tussen Alliander en Nijmegen School of Management (NSM), leerstoel Accounting, is bedoeld om deze ontwikkelingen van dichtbij te kunnen bestuderen en beïnvloeden. Alliander is bij uitstek een organisatie waar deze ontwikkelingen samenkomen. Betrokken bedrijfsonderdeel Alliander: Internal Audit. Betrokken Faculteit Radboud Universiteit: Faculteit der Managementwetenschappen, Leerstoel Accounting. 

Sessie over duurzaamheid en niet-financiële kant van jaarverslagen

Kennissessie voor finance professionals over duurzaamheid en niet-financiële informatie van het jaarverslag.

Modules over Alliander bij master Accountancy

Module over Alliander bij master Accountancy

Cyber security

Dit samenwerkingsthema richt zich op twee verschillende aspecten van cybersecurity, namelijk: de digitale veiligheid van systemen zelf en menselijk gedrag dat tot beveiligingsproblemen leidt. Barry Pouwels (Alliander) heeft de leiding over beide, en werkt samen met twee faculteiten: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica met Erik Poll als thematrekker voor de Radboud Universiteit en Faculteit Sociale Wetenschappen (Wolter Pieters). 

Computer Science studenten bezoeken Alliander

Studenten van de Radboud Universiteit, die Informatica studeren, brengen een bezoek aan het hoofdkantoor van Alliander.

Stagemogelijkheden bij Alliander voor studenten bètafaculteit

Stagemogelijkheden bij Alliander worden voor studenten gedeeld met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Stagemogelijkheden bij Alliander voor studenten Sociale Wetenschappen

Stagemogelijkheden bij Alliander worden voor studenten gedeeld met de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Kennissessie met Wolter Pieters bij Alliander

Onderwerp is menselijk gedrag bij digitale beveiligingsvraagstukken. Kennissessie door Wolter Pieters en collega's van de Radboud Universiteit voor mensen die werkzaam zijn op de afdeling digitale beveiliging bij Alliander.

Phishingmails vormen serieus gevaar bij digital security

Barry Pouwels, hoofd van de Digital Security afdeling bij Alliander, gaf een gastcollege over de gevolgen en effecten van menselijk gedrag op cyberveiligheid.

Gastcollege ISO 27001

Barry Pouwels, hoofd Digital Security Alliander, heeft samen met Erik Verheul een gastcollege gegeven aan studenten van de Master Information Science over het onderwerp ISO 27001.

Energie en ruimte

De data die Alliander heeft en kan gebruiken, geven op dit moment niet alle informatie die nodig is om het energienet optimaal te laten functioneren. Door AI in te zetten en data science toe te passen op de beschikbare data kan Alliander meer inzicht krijgen in de werking en mogelijkheden van hun net. Dit kan helpen om uitval door extreme scenario's of tijdens onderhoud sneller en adequater op te lossen of zelfs te voorkomen. Thematrekkers: Henk-Jan.Kooij [at] alliander.com (Henk-Jan Kooij), Lars.deLaat [at] alliander.com (Lars de Laat) (Alliander), Martijn Gerritsen (Radboud Universiteit). 

Physical modelling

Dit thema gaat over fysisch modelleren van het energienet. Het doel is om de verschijnselen die optreden beter te begrijpen, evenals de effecten daarvan op de fysieke conditie van de assets in het net zoals kabels en transformatoren. Zo kan Alliander het transport van energie naar klanten optimaliseren en ervoor zorgen dat het net veilig en betrouwbaar blijft.
Voorbeelden van fenomenen die belangrijk zijn om te modelleren zijn: Temperatuur van fysieke assets zoals kabels; Gedrag van signalen en hun reflecties langs kabels; Degradatie van isolatiemateriaal van kabels; Gedeeltelijke ontladingen.

Wiskundestudenten modelleren op een Alliander casus

Elk jaar werken wiskundestudenten aan real life cases van bedrijven. Alliander brengt altijd minstens één case mee naar de cursus.

Alliander casussen bij wiskundig PhD modelling camp

In het PhD Modelling camp werken promovendi en postdocs met verschillende achtergronden een week lang aan problemen die door het bedrijfsleven worden aangedragen.

PhD project: heeft kabeltemperatuur effect op kabelbelasting?

Bij ondergrondse stroomkabels wordt de maximale stroom bepaald door de kabeltemperatuur. De huidige methode om dit maximum te bepalen is te conservatief.

PhD stage op Onzekerheids Kwantificatie

Wouter van Harten, promovendus aan de Radboud Universiteit, werkte drie maanden mee aan een Alliander case: het inschatten van de bodemeigenschappen rondom kabels in de grond op basis van temperatuurmetingen.

Statistiek

Het gebruik van statistiek kan zeer nuttig zijn om de huidige netcapaciteit optimaal te benutten om het probleem van het volle energienet in Nederland op te lossen. De huidige, maar ook enigszins oude, rekenregels die worden gebruikt om de capaciteit van het energienet te bepalen. Daarmee wordt het aantal aansluitingen of de grootte van de aansluitingen op het net die zijn toegestaan bepaalt. De rekenregels zijn erg conservatief en niet perfect afgestemd op de nieuwe energiemarkt. Energienetbeheerders maken gebruik van worst case scenario's om het energienet betrouwbaar te maken, maar het toevoegen van waarschijnlijkheden aan worst case scenario's kan leiden tot een optimaler gebruik van het energienet. 

Wiskundestudenten modelleren op een Alliander casus

Elk jaar werken wiskundestudenten aan real life cases van bedrijven. Alliander brengt altijd minstens één case mee naar de cursus.

PhD: Risicogebaseerd investeren & opereren

In dit PhD-project staat het kwantificeren van onzekerheid in netberekeningen centraal.

Contact

Meer weten over de strategische samenwerking van Radboud Universiteit en Alliander? Neem contact op met Jon Feenstra of Iris van Veghel van Research & Impact, Radboud Universiteit.