Alliander en Radboud Universiteit

Door onderwijs, onderzoek en het werkveld beter op elkaar te laten aansluiten, willen energienetwerkbedrijf Alliander en de Radboud Universiteit bijdragen aan de energietransitie. De omslag naar meer duurzaam energiegebruik vraagt om strategische samenwerking.

Light bulb picture Alessandro Bianchi via Unsplash
ondertekening intentieverklaring Alliander en Radboud Universiteit

'Onze samenwerking stelt studenten in staat om nu en in de toekomst impact te hebben op een grote maatschappelijke en technologische uitdaging: de energietransitie.'
Rinke van de Rhee, Directeur Business Digitalisering en ITa. i., Alliander

‘Door samen te werken willen we met ons onderwijs en onderzoek extra bijdragen aan de energietransitie.'
Daniel Wigboldus, voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit

Nieuws

Alliander en Radboud Universiteit werken samen aan energietransitie

‘Het gaat over fundamentele vragen om de wereld beter te maken, waarvoor veel kennis en ervaring nodig is, zowel wetenschappelijk inzicht als ondernemerschap.' Meer

‘File op stroomnet voorkomen is als oplossen supersudoku’

Het is druk op het stroomnet. Datawetenschappers van de Radboud Universiteit helpen Alliander om pieken zo goed mogelijk te voorspellen en op te vangen. Meer

Spelenderwijs naar duurzame energie

'Aan het eind van het spel ben je niet klaar met de energietransitie, maar weet je waar de uitdagingen liggen, en welk soort kennis en vaardigheden bedrijven nodig hebben om hun businessmodel op die transitie af te stemmen.' Meer

Thema's

We werken samen in vier projectteams. Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met de contactpersonen bij Alliander of Radboud Universiteit die bij ieder project vermeld staan. 

AI & Data Science

De data die Alliander heeft en kan gebruiken, omvatten op dit moment niet alle informatie die nodig is om het energienet optimaal te laten functioneren. Door AI in te zetten en data science toe te passen op de beschikbare data kan Alliander meer inzicht krijgen in de werking en mogelijkheden van het net. Dit kan helpen om uitval door extreme scenario's of tijdens onderhoudsproblemen sneller en/of adequater op te lossen of zelfs te voorkomen. 

Wat is de invloed van kabeltemperatuur op de mogelijke belasting van een kabel?

Om de invloed van temperatuur (denk aan warmtepompen en airconditioning) op de mogelijke belasting van het elektriciteitsnet te onderzoeken kijken we naar causaliteit in tijdreeksen van belastingsgegevens van het netwerk.

ICAI Lab: AI for Energy Grids

Met studenten op het gebied van AI en data science werken Radboud Universiteit en Alliander aan het optimaal gebruik maken van bestaande netmeetgegevens.

Graph Neural Networks – PhD

PhD project over het omleiden van stroom in situaties van onderhoud en uitval van het energienet. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van graph neural networks.

Cyber security

Dit thema richt zich op twee verschillende aspecten van cyber security, namelijk: de digitale veiligheid van systemen zelf en menselijk gedrag dat tot beveiligingsproblemen leidt. Barry Pouwels (Alliander) heeft de leiding over beide aspecten en werkt samen met twee faculteiten: de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (themaleider: Erik Poll) en de Faculteit Sociale Wetenschappen (themaleider: Wolter Pieters). 

Computer Science studenten bezoeken Alliander

Studenten van de Radboud Universiteit, die Informatica studeren, brengen een bezoek aan het hoofdkantoor van Alliander.

Stagemogelijkheden bij Alliander voor studenten bètafaculteit

Stagemogelijkheden bij Alliander worden voor studenten gedeeld met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Stagemogelijkheden bij Alliander voor studenten Sociale Wetenschappen

Stagemogelijkheden bij Alliander worden voor studenten gedeeld met de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Kennissessie met Wolter Pieters bij Alliander

Onderwerp is menselijk gedrag bij digitale beveiligingsvraagstukken. Kennissessie door Wolter Pieters en collega's van de Radboud Universiteit voor mensen die werkzaam zijn op de afdeling digitale beveiliging bij Alliander.

Phishingmails vormen serieus gevaar bij digital security

Barry Pouwels, hoofd van de Digital Security afdeling bij Alliander, gaf een gastcollege over de gevolgen en effecten van menselijk gedrag op cyberveiligheid.

Physical modelling

Dit thema gaat over fysisch modelleren van het energienet. Het doel is om de verschijnselen die optreden beter te begrijpen, evenals de effecten daarvan op de fysieke conditie van de assets in het net zoals kabels en transformatoren. Zo kan Alliander het transport van energie naar klanten optimaliseren en ervoor zorgen dat het net veilig en betrouwbaar blijft.
Voorbeelden van fenomenen die belangrijk zijn om te modelleren zijn: Temperatuur van fysieke assets zoals kabels; Gedrag van signalen en hun reflecties langs kabels; Degradatie van isolatiemateriaal van kabels; Gedeeltelijke ontladingen.

Wiskundestudenten modelleren op een Alliander casus

Elk jaar werken wiskundestudenten aan real life cases van bedrijven. Alliander brengt altijd minstens één case mee naar de cursus.

Alliander casussen bij wiskundig PhD modelling camp

In het PhD Modelling camp werken promovendi en postdocs met verschillende achtergronden een week lang aan problemen die door het bedrijfsleven worden aangedragen.

PhD project: heeft kabeltemperatuur effect op kabelbelasting?

Bij ondergrondse stroomkabels wordt de maximale stroom bepaald door de kabeltemperatuur. De huidige methode om dit maximum te bepalen is te conservatief.

Statistiek

Het gebruik van statistiek kan zeer nuttig zijn om de huidige netcapaciteit optimaal te benutten om het probleem van het volle energienet in Nederland op te lossen. De huidige, maar ook enigszins oude, rekenregels die worden gebruikt om de capaciteit van het energienet te bepalen. Daarmee wordt het aantal aansluitingen of de grootte van de aansluitingen op het net die zijn toegestaan bepaalt. De rekenregels zijn erg conservatief en niet perfect afgestemd op de nieuwe energiemarkt. Energienetbeheerders maken gebruik van worst case scenario's om het energienet betrouwbaar te maken, maar het toevoegen van waarschijnlijkheden aan worst case scenario's kan leiden tot een optimaler gebruik van het energienet. 

Wiskundestudenten modelleren op een Alliander casus

Elk jaar werken wiskundestudenten aan real life cases van bedrijven. Alliander brengt altijd minstens één case mee naar de cursus.

PhD: Risicogebaseerd investeren & opereren

In dit PhD-project staat het kwantificeren van onzekerheid in netberekeningen centraal.

Contact

Meer weten over de strategische samenwerking van Radboud Universiteit en Alliander? Neem contact op met Jon Feenstra of Iris van Veghel van Research & Impact, Radboud Universiteit.