samenwerking Radboud en Maastricht beeldmerk
samenwerking Radboud en Maastricht beeldmerk

Radboud Universiteit & Universiteit Maastricht

De Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht gaan meer samenwerken in onderwijs en onderzoek. Doel van samenwerking: een krachtenbundeling die zorgt voor academische en maatschappelijke impact in Zuidoost-Nederland.

Er wordt gewerkt aan gezamenlijke opleidingen op het gebied van biotechnologie en technische natuurkunde, (deels) op de campus in Venlo. Ervaring is er al met gedeelde ontwikkelprogramma’s voor zorgprofessionals. Ook op het gebied van academische lerarenopleidingen werken de universiteiten samen. 

Impact in de regio

Verdere samenwerking geeft extra mogelijkheden voor de studenten in de regio (onderwijs), zal kennis aantrekken en behouden dankzij sterke onderzoekssamenwerkingen (onderzoek) en innovatieve spin-offs (impact). Venlo heeft met haar centrale ligging een spilfunctie voor zowel onderwijs, onderzoek als impact.

Werk maken van de samenwerking

Tot 2027 stellen de universiteitsbesturen een investeringsbudget beschikbaar van (gezamenlijk) 1 miljoen per jaar. Het kan daarbij gaan om investeren in het verkennen of stimuleren van samenwerking, bijvoorbeeld door middel van ‘seed money’, maar ook in concrete projecten. 

Ambitiedocument 

Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht hebben de ambities voor hun samenwerking uitgewerkt. Het ambitiedocument 2023-2027 laat zien waar komende jaren de focus ligt en hoe de samenwerking gefaciliteerd wordt. Wat zijn, kort samengevat, de plannen? 

Ambitiedocument 2023-2027

Contact

Werk je in onderwijs, onderzoek of ondersteuning aan de Radboud Universiteit of de Universiteit Maastricht en heb je een idee dat aansluit bij de samenwerkingambities? Neem dan contact op met 

Nieuws

Groeiende boom

Samenwerking Radboud & Maastricht: ambities krijgen vorm

Dit voorjaar verscheen het ambitiedocument 2023 – 2027 voor de samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit. Decanen Mariëlle Heijltjes (Maastricht) en Sijbrand de Jong (Nijmegen) delen hun ervaringen met de samenwerking.

Samenwerkingsovereenkomst Radboud Universiteit en Maastricht

Samenwerkingsovereenkomst Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht ondertekend

De Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht hebben op 14 juni 2022 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor zowel onderwijs als onderzoek.

Universiteit Maastricht

Academische samenwerking Maastricht en Nijmegen impuls voor Zuidoost Nederland

De Universiteit Maastricht (UM) en de Radboud Universiteit gaan intensiever samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Projecten

Onderwijs, onderzoek, ontwikkeling - we werken aan een aantal projecten. 

Leven Lang Ontwikkelen

Met een uitgebreid aanbod aan postacademisch onderwijs, vergroten we samen met de Open Universiteit onze impact in de regio bij het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs, dat aansluit op actuele opleidingsvragen, voor professionals.

Academische lerarenopleiding

Meer eerstegraads, academisch opgeleide leraren voor de klas - dat is de inzet. Dat kan onder meer door zijinstromers deels op te leiden in Nijmegen, deels in Maastricht.

Ontwikkelprogramma’s voor professionals in de zorg

De Maastricht University School of Business and Economics (UMIO) en Radboud Management Academy werken met de UMC's van Nijmegen en Maastricht samen aan de ontwikkeling van leidinggevenden in de zorg.

Masteropleidingen biotechnologie en technische natuurkunde

Twee gezamenlijke, tweejarige onderzoeksmasters: een master op het terrein van biotechnologie, en een op het terrein van technische natuurkunde. Daar werken de bètafaculteiten van de Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht aan.

Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)

Bij NOLAI werken leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, lerarenopleiders, mensen uit het bedrijfsleven en wetenschappers samen om basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs te verbeteren via AI (artificial intelligence).

Erfgoed

Voor postacademisch onderwijs op het gebied van erfgoed zijn er veel kansen tot samenwerking tussen Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht en musea in de regio.

Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten van Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht willen meer gezamenlijk optrekken, best practices te delen en gebruik maken van elkaars expertise en capaciteit.