samenwerking Radboud en Maastricht beeldmerk
samenwerking Radboud en Maastricht beeldmerk

Radboud Universiteit & Universiteit Maastricht

De Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht gaan meer samenwerken in onderwijs en onderzoek. Doel van samenwerking: een krachtenbundeling die zorgt voor academische en maatschappelijke impact in Zuidoost-Nederland.

Er wordt gewerkt aan gezamenlijke opleidingen op het gebied van biotechnologie en technische natuurkunde, (deels) op de campus in Venlo. Ervaring is er al met gedeelde ontwikkelprogramma’s voor zorgprofessionals. Ook op het gebied van academische lerarenopleidingen werken de universiteiten samen. 

Impact in de regio

Verdere samenwerking geeft extra mogelijkheden voor de studenten in de regio (onderwijs), zal kennis aantrekken en behouden dankzij sterke onderzoekssamenwerkingen (onderzoek) en innovatieve spin-offs (impact). Venlo heeft met haar centrale ligging een spilfunctie voor zowel onderwijs, onderzoek als impact.

Werk maken van de samenwerking

Tot 2027 stellen de universiteitsbesturen een investeringsbudget beschikbaar van (gezamenlijk) 1 miljoen per jaar. Het kan daarbij gaan om investeren in het verkennen of stimuleren van samenwerking, bijvoorbeeld door middel van ‘seed money’, maar ook in concrete projecten. 

Ambitiedocument 

Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht hebben de ambities voor hun samenwerking uitgewerkt. Het ambitiedocument 2023-2027 laat zien waar komende jaren de focus ligt en hoe de samenwerking gefaciliteerd wordt. Wat zijn, kort samengevat, de plannen? 

Ambitiedocument 2023-2027

Jaarplan 2024

Op basis van de doelen die benoemd zijn in het ambitiedocument van Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit, of voor projecten waar al een duidelijk fundament voor is gelegd, zijn acties bepaald. Die delen we in het jaarplan van 2024. Waar werken we naartoe en wanneer is het een succes? 

Jaarplan 2024

 

Projecten

Onderwijs, onderzoek, ontwikkeling - we werken aan een aantal projecten. 

Leven Lang Ontwikkelen

Met een uitgebreid aanbod aan postacademisch onderwijs, vergroten we samen met de Open Universiteit onze impact in de regio bij het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs voor professionals, dat aansluit op actuele opleidingsvragen.

Academische lerarenopleiding

Meer eerstegraads, academisch opgeleide leraren voor de klas - dat is de inzet. Dat kan onder meer door zijinstromers deels op te leiden in Nijmegen, deels in Maastricht.

Ontwikkelprogramma’s voor professionals in de zorg

De Maastricht University School of Business and Economics (UMIO) en Radboud Management Academy werken met de UMC's van Nijmegen en Maastricht samen aan de ontwikkeling van leidinggevenden in de zorg.

Masteropleidingen biotechnologie en technische natuurkunde

Twee gezamenlijke, tweejarige onderzoeksmasters: een master op het terrein van biotechnologie, en een op het terrein van technische natuurkunde. Daar werken de bètafaculteiten van de Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht aan.

Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)

Bij NOLAI werken leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, lerarenopleiders, mensen uit het bedrijfsleven en wetenschappers samen om basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs te verbeteren via AI (artificial intelligence).

Erfgoed

Voor postacademisch onderwijs op het gebied van erfgoed zijn er veel kansen tot samenwerking tussen Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht en musea in de regio.

Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten van Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht willen meer gezamenlijk optrekken, best practices te delen en gebruik maken van elkaars expertise en capaciteit.

Contact

Werk je in onderwijs, onderzoek of ondersteuning aan de Radboud Universiteit of de Universiteit Maastricht en heb je een idee dat aansluit bij de samenwerkingambities? Neem dan contact op met 

Wie zitten er in de stuurgroep?

De samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht wordt begeleid door een stuurgroep. Die bestaat uit:

Nieuws

Lerarenopleiding Maastricht & Radboud

Meer leraren in Limburg: gezamenlijke lerarenopleiding Maastricht-Radboud breidt opties uit

Vanaf komend collegejaar kunnen ook reguliere studenten van de Universiteit Maastricht deelnemen aan de gezamenlijke lerarenopleiding, die deels in Nijmegen, deels in Maastricht plaatsvindt.

Brightlands campus Venlo, foto Wim Vriezen

Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht financieren onderzoek naar biotechnologie en techniek voor gewassen

Vier jonge onderzoekers kunnen de komende jaren in Venlo starten met onderzoek op het gebied van biotechnologie en techniek voor gewassen, dankzij de samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht.

samenwerking Radboud en Maastricht beeldmerk

Project met Universiteit Maastricht? Daar is nu een aanvraagformulier voor

Wil je samenwerken met een collega in Maastricht en heb je een idee voor een project? Dan is er nu een aanvraagformulier dat je op weg helpt.

Groeiende boom

Samenwerking Radboud & Maastricht: ambities krijgen vorm

Dit voorjaar verscheen het ambitiedocument 2023 – 2027 voor de samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit. Decanen Mariëlle Heijltjes (Maastricht) en Sijbrand de Jong (Nijmegen) delen hun ervaringen met de samenwerking.

Samenwerkingsovereenkomst Radboud Universiteit en Maastricht

Samenwerkingsovereenkomst Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht ondertekend

De Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht hebben op 14 juni 2022 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor zowel onderwijs als onderzoek.