Ondersteunende diensten

Tijdsduur
2023 tot 2023
Projecttype
Organisatorisch / HR
Organisatieonderdeel
Radboud Services

Ook ten aanzien van de ondersteunende diensten zijn Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht ervan overtuigd dat samenwerking winst kan opleveren. De ondersteunende diensten zijn veelal bezig met dezelfde thema’s. We willen meer gezamenlijk optrekken, best practices delen en gebruik maken van elkaars expertise en capaciteit. Dit stimuleren we onder andere door gerichte kennismaking tussen directeuren en collega’s, het mogelijk maken van medewerkersmobiliteit en concrete samenwerking op verschillende thema’s. Denk hierbij aan onderwerpen als valorisatie/impact, career- en alumni services, kennisveiligheid, Leven Lang Ontwikkelen, internationalisering en Erkennen & Waarderen. 

In het voorjaar van 2024 vindt een eerste 'Meet in the Middle' bijeenkomst plaats op de Brightlandscampus in Venlo. Ondersteunend personeel van beide universiteiten kan daar kennismaken met verwante collega's.  

Partners

  • Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht