Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de Radboud Universiteit. De Raad houdt toezicht op en adviseert het college van bestuur. Dit is bij wet voorgeschreven.

De Raad wordt door het college van bestuur op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen van de Radboud Universiteit. Het college heeft onder andere goedkeuring nodig van de Raad voor het strategisch plan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

Leden Raad van Toezicht

De Raad bestaat uit 5 leden, die benoemd worden voor een periode van 4 jaar:

Mr. D.H.M. Gebbink, waarnemend secretaris

Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent verschillende commissies, waarover de leden verdeeld zijn. 

Onderwijs en onderzoek 

Leden: Valerie Frissen, Vanessa Evers

Auditcommissie 

Leden: Mario van Vliet, Henk Naves

Remuneratiecommissie 

Leden: Mario van Vliet, Vanessa Evers

 

Vergaderingen Raad van Toezicht

  • De Raad van Toezicht vergadert 6 keer per jaar met het college van bestuur over interne aangelegenheden en externe ontwikkelingen.
  • De Raad van Toezicht vergadert 2 keer per jaar met de Raad van Toezicht van het Radboudumc. Bij deze vergadering zijn ook leden van het college van bestuur van de Radboud Universiteit en de raad van bestuur van het Radboudumc aanwezig.

Contactinformatie