Raad van toezicht
Raad van toezicht

Raad van toezicht

De Raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan van de Radboud Universiteit. De Raad houdt toezicht op en adviseert het college van bestuur. Dit is bij wet voorgeschreven.

De raad wordt door het college van bestuur op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen van de Radboud Universiteit. Het college heeft onder andere goedkeuring nodig van de raad voor het strategisch plan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

Leden raad van toezicht

De Raad bestaat uit 5 leden, die benoemd worden voor een periode van 4 jaar:

Mario van Vliet

Voorzitter

 

Prof. dr. Mario van Vliet


Commissie 
Remuneratiecommissie

Valerie Frissen

Vicevoorzitter

 

Prof. dr. Valerie Frissen


Commissie
Onderwijs & onderzoek

Vanessa Evers

Lid

 

Prof. dr. Vanessa Evers


Commissie
Onderwijs & onderzoek 
Remuneratiecommissie

Henk Naves

Lid

 

Mr. Henk Naves


Commissie
Auditcommissie

Chuck Huah

Lid

 

Drs. Huck Chuah RO RA


Commissie
Auditcommissie

Secretaris

De secretaris van de raad van toezicht is Dorine Gebbink.

+31 24 361 22 70

Commissies raad van toezicht

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een commissie Onderwijs & Onderzoek, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Deze commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen ten behoeve van besluitvorming aan de raad van toezicht.

Commissie Onderwijs & Onderzoek

De commissie Onderwijs & Onderzoek adviseert de raad van toezicht en verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van diens toezichthoudende taken inzake wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Ze richt zich hierbij met name op de inrichting en het functioneren van de systemen en processen van kwaliteitsborging ten aanzien van onderzoek en onderwijs.

Auditcommissie

De Auditcommissie adviseert de raad van toezicht bij het uitoefenen van zijn toezichthoudende taak. Dit betreft onder andere financiële zaken, interne risicobeheersings- en controlesystemen,  informatieveiligheid, compliance en de relatie met de externe accountant.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht bij het uitoefenen van zijn rol als werkgever van het college van bestuur. Dit betreft onder andere beslissingen over (her)benoemingen, arbeidsvoorwaarden en het voeren van de jaargesprekken.

Vergaderingen raad van toezicht

  • De raad van toezicht vergadert 6 keer per jaar met het college van bestuur over interne aangelegenheden en externe ontwikkelingen.
  • De raad van toezicht vergadert 2 keer per jaar met de raad van toezicht van het Radboudumc. Bij deze vergadering zijn ook leden van het college van bestuur van de Radboud Universiteit en de raad van bestuur van het Radboudumc aanwezig.

Reglementen raad van toezicht

Bekijk alle reglementen van de Raad van toezicht.

Reglementen raad van toezicht