Henk Naves

Mr. H.C. (Henk) Naves
Lid Raad van Toezicht

Commissies Raad van Toezicht

  • Auditcommissie

Functies

  • Voorzitter Raad voor de rechtspraak (hoofdfunctie/bezoldigd) en rechter
  • Decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (bezoldigd)
  • Voorzitter Landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs (bezoldigd)
  • Voorzitter Arbitragecommissie passend onderwijs (bezoldigd)
  • Lid van de Vermogensbeheercommissie van Stichting Reinier Post (onbezoldigd)

Zittingstermijn

Eindigend op 7 juli 2026

RvT Henk Naves

Zie ook..