OnePlanet omslagbeeld
OnePlanet omslagbeeld

OnePlanet Research Center

Bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gezond kan leven en toegang heeft tot gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Met dat doel werken Wageningen University & Research, Radboud Universiteit, Radboudumc en nano-technologiebedrijf imec samen in het innovatiecentrum OnePlanet Research Center.

OnePlanet combineert specialismen op het gebied van landbouw, voeding en gezondheid en richt zich op het gebruik van de nieuwste chip- en digitale technologieën. Met als doel: een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen gezond kan leven en toegang heeft tot gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. OnePlanet zet zich in voor inspirerende samenwerkingsverbanden van bedrijven, scholen, universiteiten, onderzoekers, maatschappelijke instellingen en burgers. 

Samenwerking met MKB

Kennis delen, inspireren en partijen bijeen brengen om te werken aan innovaties waar het bedrijfsleven snel de markt mee op kan. Dat staat centraal in OnePlanet Research Center’s MKB programma. MKB-bedrijven uit de regio worden hierin zo goed en zo vroeg mogelijk betrokken bij de baanbrekende digitale oplossingen waar OnePlanet aan werkt. 

Samenwerken in onderwijs

Studenten en docenten aan MBO, HBO en universiteit voorbereiden op een toekomst met digitale en chiptechnologie. Dat is het doel van het programma OpenEducatie (OpenEd). OnePlanet Research Center ontwikkelt hierin samen met docenten, MKB, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in Gelderland leerwerkplaatsen waarin studenten van verschillende studierichtingen en niveaus samen vaardigheden opdoen die in de toekomst belangrijk zijn.

OnePlanet wordt gesteund door de Provincie Gelderland.

Nieuws

Sit with a Scientist met Rosa Boone

Sit with a Scientist: wat kan de geur van grond ons vertellen?

Rosa Boone ontwikkelt een 'elektronische neus' om de gezondheid van de bodem te meten.

Vijf jaar OnePlanet

Vijf jaar OnePlanet: Gelderse innovaties met wereldwijde impact

Vijf jaar geleden ging OnePlanet van start, een innovatiecentrum waarin microchip-onderzoekscentrum imec, Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit en Radboudumc samenwerken. Meer weten? Bekijk het executive report 2019-2024.

Richard van Wezel en student in lab

OnePlanet werkt aan wetenschap waar markt voor is

Nieuwe digitale technologie ontwikkelen voor een gezonde en duurzame wereld. Dat is het doel van OnePlanet, het samenwerkingsverband van Wageningen University & Research, Radboud Universiteit en Radboudumc en Imec, een Belgisch onderzoekscentrum.

Berchmanianum

Groeifonds: nieuwe toekenningen voor onderzoek met Radboudwetenschappers

Tien projecten uit de eerste drie rondes van het Nationaal Groeifonds ontvangen een definitieve toekenning. Bij verschillende projecten zijn ook onderzoekers van de Radboud Universiteit betrokken.

Precision Health, Nutrition & Behaviour

Preventie van leefstijlgerelateerde ziekten is effectiever en goedkoper dan mensen behandelen als ze eenmaal ziek zijn. OnePlanet Research Center biedt bedrijven de inzichten en technologie die nodig zijn om te komen tot slimme, digitale toepassingen waarmee individuen hun voedingspatroon en leefstijl kunnen verbeteren. Meer informatie via de website van OnePlanet

Vrouw met smartphone via Pexels

ICAI Lab – AI for Risk Profiling and Decision Support (AI-RONDO)

In het ICAI lab AI for Risk Profiling and Decision Support zetten Radboud Universiteit, Radboudumc en imec, partners in OnePlanet Research Center, kunstmatige intelligentie in om vroege signalering en gepersonaliseerd advies mogelijk te maken.

Brain or walnut Priyanka Singh via Unsplash

Maintaining Optimal Cognitive function In Ageing (MOCIA)

Het MOCIA-onderzoeksprogramma heeft als doel om een verhoogd risico op achteruitgang in het denkvermogen (cognitieve achteruitgang) vast te stellen en dit risico kleiner te maken door het ontwikkelen van een leefstijlinterventie op maat.

person holding phone while exercising via pxhere

ICAI LAB – AI for Precision Health, Nutrition & Behavior

Om leefstijlaanbevelingen te verbeteren, moeten we leren wat vooral werkt voor één persoon en wat niet. Kunstmatige intelligentie (AI) kan ons hierbij helpen.

Phone with smart technology icons

Smart Technology User Friendly Feedback For Life (STUFF-4-Life)

Dit project onderzoekt hoe digitale gezondheidsapps toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een lage sociaaleconomische status.

Twee sportieve oudere vrouwen die hardlopen

Preventie en gezondheid

Het project Preventie en Gezondheid van de Radboud Universiteit en het Radboudumc onderzoekt hoe gezondheidsverschillen tussen burgers verkleind kunnen worden.

drie lege wc rollen

HOME-IBD

Door patiënten met Inflammatory Bowel Disease (IBD) of inflammatoire darmziekte thuis te monitoren met behulp van slimme technologieën, kunnen opflakkeringen beter opgespoord en voorspeld worden. En dat helpt de patiënt.

Urine biomarker onderzoek voor preventieve gezondheid

OnePlanet werkt aan een slim toilet om vroegtijdig ziektes op te sporen, of zelfs te voorkomen. Binnen dit project onderzoeken we welke biomarkers in de urine we moeten meten voor dit doeleinde.

Precision Agriculture, Food & Environment

Wereldwijde voedselzekerheid vraagt om slimme, klimaatbestendige landbouw en voedselverwerking. OnePlanet Research Center biedt bedrijven door de hele agrifood-keten oplossingen die nauwkeurige, gecontroleerde en duurzame voedselproductie mogelijk maken. Meer informatie via de website van OnePlanet

Rosa Boone, Foto door Femke Reijerman

Towards smart soil-sensing: developing a proxy for soil health

Rosa Boone onderzoekt hoe het herstel van bodembiodiversiteit bijdraagt aan het functioneren van de bodem. Hiervoor ontwikkelt ze een nieuwe meetmethode waarmee boeren zelf kunnen volgen hoe “gezond” de bodem onder hun voeten is.

Innovaties

Op het kruispunt van landbouw, voeding, gezondheid en hightech ontwikkelen we innovaties die bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en preventieve gezondheid. Meer informatie via de website van OnePlanet

Contact

Wil je meer weten over OnePlanet en de Radboud Universiteit? Neem dan contact op met Richard van Wezel (Director of Health) of Neha Awasthi (projectleider).