Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)

Tijdsduur
2022 tot 2027
Projecttype
Onderwijs
Organisatieonderdeel
Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)

De Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht werken samen in het Groeifondsproject NOLAI. Bij NOLAI werken leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, lerarenopleiders, mensen uit het bedrijfsleven en wetenschappers samen om de kwaliteit van basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs te verbeteren via AI (artificial intelligence of kunstmatige intelligentie). Dit doen we enerzijds door het ontwikkelen van digitale intelligente onderwijsinnovaties en anderzijds door het inzichtelijk maken van de pedagogische, maatschappelijke en sociale gevolgen van die innovaties.

In NOLAI werkt de Radboud Universiteit in een breed open consortium samen met scholen, bedrijven, hogescholen en universiteiten. Universiteit Maastricht is één van de negen strategische partners van NOLAI en heeft zitting in de stuurgroep. Inge Molenaar, hopgleraar Onderwijs en artificiële intelligentie aan de Radboud Universiteit, is algemeen en wetenschappelijk directeur van NOLAI. Carla Haelermans, professor in Human Capital, Educational Technology and Inequality aan de Universiteit Maastricht, is aan NOLAI verbonden als een van de trekkers van het wetenschappelijke focusgebied Pedagogische en didactische aspecten van AI in onderwijs.

Financiering

Partners