Radboud Universiteit
Zoek in de site...

NeurotechEU - European University of Brain and Technology

Samen met zeven andere Europese universiteiten werkt de Radboud Universiteit samen in het European Universities Initiative. De samenwerking start op de gebieden brein en techniek, maar de inzet is dat die zich verderop uitbreidt naar andere onderzoeksterreinen.

NeurotechEU

De deelnemende universiteiten zijn

  • Radboud Universiteit
  • Oxford University
  • University of Bonn
  • Karolinska Institutet
  • Miguel Hernández University
  • Boğaziçi University
  • UMF Cluj Napoca
  • University of Debrecen

Daarnaast haken ruim 250 Europese onderzoeksinstituten en organisaties aan.

Daniël Wigboldus, voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit: ‘We zijn enthousiast over de alliantie samen met zeven excellente partners uit alle regio’s van Europa en zetten in op langdurige samenwerking op het terrein van onderwijs en onderzoek, om te beginnen bij brein en techniek.’

Uitwisseling onderwijs, onderzoek, werkgelegenheid

Het European Universities Initiative maakt uitwisseling mogelijk van onderwijs, onderzoek en werkgelegenheid. Dit betekent dat studenten zonder beperkingen lessen kunnen volgen bij alle betrokken instellingen. Zij kunnen op die manier internationale ervaring opdoen en profiteren van de specifieke expertises van de verschillende universiteiten. Voor wetenschappers wordt het makkelijker om het onderwijs dat zij verzorgen te verbeteren en om samen te werken in onderzoek.

Op deze manier leidt het European Universities Initiative nieuwe onderzoekers en engineers op van het hoogst mogelijke niveau, met een achtergrond en netwerk in meerdere instituten. Dit verbetert de positie van Europa in hersenonderzoek en techniek, en zorgt voor goed opgeleide mensen om toekomstige problemen in de samenleving te tackelen.

NeurotechEU, The European University of Brain and Technology

Breingerelateerde ziektes - zoals dementie, zichtverlies en depressie – zorgen in Europa voor bijna een kwart van alle gezondheidsproblemen. Door de snelgroeiende groep ouderen neemt dit aandeel naar verwachting de komende jaren verder toe.

De eerste drie jaar richt het European Universities Initiative zich daarom op de neurowetenschappen in het project NeurotechEU. De prestigieuze groep universiteiten besteedt 5 miljoen euro aan de bouw van een Europees netwerk van excellent onderzoek en onderwijs in de neurowetenschappen en techniek.

Volgens initiatiefnemer en projectleider Tansu Celikel, voorzitter van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en hoogleraar Neurophysiology aan de Radboud Universiteit, zal de samenwerking uiteindelijk impact hebben die verder gaat dan onderwijs en onderzoek. ‘Het European Universities Initiative zal zich actief inzetten voor diversiteit en het bevorderen van een gemeenschappelijke Europese identiteit onder studenten en onderzoekers met multiculturele, meertalige, internationale en intersectorale ervaringen op het hele Europese continent.

neurons Gerd Altmann Pixabay cutout

NeurotechEU

NeurotechEU, The European University of Brain and Technology, is een virtuele universiteit die 8 universiteiten, 170.000 studenten, 70.000 medewerkers en 231 miljoen euro budget bij elkaar brengt.

Europese samenwerking, met oog op de toekomst

Het European Universities Initiative is ontwikkeld onder leiding van de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, instellingen voor hoger onderwijs en studentenorganisaties. De Europese Commissie keurde in 2019 een eerste lichting van 17 allianties van Europese Universiteiten goed. Daar kwamen in 2020 24 allianties bij.

Doel is om het onderwijs in Europa competitief en toekomstbestendig te maken. Door internationale samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven binnen een vakgebied is hoogstaand onderwijs en onderzoek gewaarborgd.