Radboud Universiteit
Zoek in de site...

The Guild

Eenentwintig universiteiten uit verschillende Europese landen vormen het universiteitennetwerk The Guild. Dit netwerk lobbyt in Brussel voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, onderzoeksvalorisatie (het toepassen en op de markt brengen van onderzoek) en om mee te praten over Europees onderzoeksbeleid. De Radboud Universiteit is een van de deelnemers aan The Guild.

Deelnemende universiteiten

Deze Europese universiteiten nemen deel aan The Guild:

Aarhus University, Babeș-Bolyai University, The University of Bern, The University of Bologna, Ghent University, The University of Glasgow, The University of Göttingen, The University of Groningen, Jagiellonian University, King's College London, The University of Louvain, The University of Ljubljana, The University of Oslo, Université de Paris, Pompeu Fabra University (UPF), Radboud University, The University of Tartu, The University of Tübingen, Uppsala University, The University of Vienna and The University of Warwick.

Versterking van de Europese universiteiten in een tijd van wereldwijde transformatie

In het najaar van 2020 hebben de voorzitters van de universiteiten van The Guild een visie uiteengezet voor de Europese universiteiten voor de komende tien jaar.

De snelheid van sociale, economische en geopolitieke veranderingen, versneld door de Covid-19-pandemie, vormen een context waarin universiteiten de samenleving kunnen ondersteunen door middel van onderzoek, onderwijs en innovatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen om een interdisciplinaire aanpak, benadrukt de toekomstvisie van The Guild.

Universitair onderzoek binnen en tussen instellingen moet worden versterkt, stellen de presidenten van The Guild, in al zijn dimensies. Dit geldt ook voor fundamenteel, grensverleggend onderzoek, dat eraan bijdraagt dat we toegerust zijn om te reageren op de onbekende uitdagingen van de toekomst. Tegelijkertijd benadrukken ze de noodzaak van onderwijskundige verandering in een digitaal tijdperk, voortbouwend op de onderwijskwaliteit van universiteiten.

De presidenten van The Guild onderstrepen hun visie met een dringende oproep om de autonomie van universiteiten te vergroten, en om het publieke begrip van wetenschap en haar rol in het openbare beleid en debat te versterken. Ze benadrukken het belang van het omarmen van transformatie, om ervoor te zorgen dat veranderingen de kernopdracht van universiteiten versterken in plaats van daarvan af te leiden.

Collegevoorzitter Daniël Wigboldus over 'innovatie', bij de (online) presentatie van de toekomstvisie van The Guild:

Contact

The Guild heeft een bureau in Brussel, om op die manier nauw in  contact te kunnen blijven met Europese beslissers over onderzoeksbeleid en –financiering.

Meer weten of in contact komen met The Guild? Dat kan via Mechteld Bous, Radboud International, Radboud Universiteit.