Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Beursprogramma vanuit de Radboud Management Academy voor twee getalenteerde vluchteling-studenten

Datum bericht: 17 mei 2021

Screenshot ondertekening samenwerking 1 (002)

Bron: eigen foto

De Radboud Management Academy (RMa) gaat twee beurzen beschikbaar stellen aan getalenteerde vluchtelingen voor de particuliere avondopleiding MSc Bedrijfskunde. Op 12 mei jl. tekenden de RMa en Stichting voor Vluchteling-studenten UAF officieel de samenwerkingsovereenkomst.

Het UAF heeft als doel de kans voor vluchtelingen op duurzame participatie in de Nederlandse samenleving te vergroten. Zij ondersteunen deze vluchteling-studenten met extra begeleiding, financiering van materiaal- en reiskosten en met het vinden van een geschikte werk(ervaring)plek.

Met het beursprogramma van de RMa geeft de Radboud Universiteit concreet invulling aan het convenant dat in oktober 2020 tussen het UAF en de Radboud Universiteit is gesloten. In oktober is afgesproken de samenwerking tussen de Radboud Universiteit en het UAF te intensiveren en structureel aandacht te geven aan getalenteerde vluchtelingen die toegang  tot de universiteit kunnen en willen hebben. Het beursprogramma betreft in eerste instantie een pilot van twee jaar dat na succesvolle evaluatie verlengd kan worden.

Het beursprogramma is een win-win situatie voor zowel de getalenteerde vluchteling-studenten die de beurs ontvangen voor deze normaliter kostbare opleiding, alsmede voor de RMa-studenten en docenten die een nieuw en divers perspectief in de collegezaal erbij krijgen.

Het initiatief is tevens een mooi voorbeeld van dwarsverband binnen de Radboud Universiteit, waarbij de afdeling Student Affairs samenwerkt met de Radboud Management Academy, onderdeel van de Faculteit der Managementwetenschappen.

We kijken uit naar de eerste beursstudent(e)!