Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Erkennen & Waarderen


Erkennen & Waarderen

Information on recognition & rewards in English

Een nieuwe visie op Erkennen & Waarderen

Aan de start van het nieuwe academisch jaar presenteert de commissie Erkennen & Waarderen met trots de visie van de Radboud Universiteit op Erkennen en Waarderen. Deze is gericht op het creëren van een nieuwe balans binnen het werken en carrière maken in de wetenschap. De Radboud Universiteit beoogt een zo breed mogelijk gedragen verandering op de thema’s kwaliteit, samenwerking, diversiteit en menselijke maat, zo valt te lezen in het nieuwe visiedocument.

Download hier het visiedocument

Vanuit verschillende gesprekstafels is er in het afgelopen jaar een duidelijk beeld ontstaan van de behoefte aan en mogelijkheden tot veran­dering. De dialoog is begonnen bij het wetenschappelijk personeel, maar de veranderingen zijn van toepassing op alle lagen en voor alle medewerkers die een bijdrage leveren aan de kerntaken onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact, leiderschap en patiëntenzorg.

In de komende jaren zullen we gezamenlijk aan de slag gaan om de noodzakelijke veran­deringen binnen het systeem en de cultuur van Erkennen en Waarderen in gang te zetten. Hierbij hebben we het doel om de impact op het welzijn van onze wetenschappers zo groot mogelijk te maken.

We zijn benieuwd naar jouw ervaring

We nodigen je van harte uit om na het lezen van het visiedocument aan te geven in welke scenario’s jij je het meest herkent. Laat het ons weten via dit survey.

Actueel

Erkennen & Waarderen E-Magazine

Vanuit het landelijke programma Erkennen & Waarderen is er een magazine opgesteld. Door middel van (verdiepende) artikelen en videofragmenten worden de landelijke ambities en de voortgang van het Erkennen en Waarderen programma uitgelicht .

Naar het E-Magazine

Ook geeft het magazine een aanzet geven om binnen onze eigen universiteit met elkaar het gesprek aan te (blijven) gaan. Daarbij gaat het vooral om het delen van good practices, het informeren over (internationale) ontwikkelingen, het aanbieden van persoonlijke verhalen en het stimuleren van het onderlinge gesprek.

Radboud Reflects: Teaching and Tenure

Traditiegetrouw onderzoeken én onderwijzen academici. In de praktijk worden beide disciplines echter niet altijd gelijk gewaardeerd.

Op 5 oktober 2022, World Teachers Day, organiseert het programma Erkennen & Waarderen In samenwerking met Radboud Reflects de gesprekstafel Teaching and Tenure over dit onderwerp. Kom en leer van rechtsgeleerde en 100%-docent Sandra Arntz en voormalig directeur onderwijs van de Faculteit der Letteren Edwin van Meerkerk, wat er nodig is om het onderwijs van de volgende generatie op de juiste waarde te schatten.

Bekijk voor meer informatie en registratie de eventpagina.

Tweede ronde Radboud Jonge Akademie ‘Erkent en Waardeert prijs'

De Radboud Jonge Akademie presenteert de tweede ronde van de Radboud Jonge Akademie ‘Erkent en Waardeert prijs’. Voor deze prijs kan elke medewerker van de universiteit of het Radboudumc een collega of collega’s nomineren die op welke manier dan ook bijdragen aan een fijne en effectieve werkomgeving. In het najaar zullen uit alle inzendingen zes winnaars worden geloot, die elk een cadeaubon ter waarde van €500 zullen ontvangen. In 2021 was deze prijs een groot succes en hebben we veel collega’s blij mogen maken met een nominatie. Doe dit jaar ook mee en geef een blijk van waardering aan je collega’s en een positieve impuls aan een gezondere academische cultuur. Nomineer je collega('s) voor de Radboud Jonge Akademie ‘Erkent en Waardeert - prijs' via onze website.

Bekijk de video

Column Daniël Wigboldus

Binnen universitair Nederland wordt al een tijd gesproken over hoe we medewerkers aan universiteiten erkennen en waarderen. Waarderen we wel voldoende inzet en kwaliteiten op het gebied van onderwijs, impact, samenwerken, leidinggevende en ondersteunende taken? Als we zoveel doen op de universiteit, waarom lijkt erkenning en bevordering dan vooral via onderzoeksprestaties te lopen? Lees meer in de column van Daniël Wigboldus

Ervaringsverhalen

Aan de hand van verschillende ervaringsverhalen rondom het thema Erkennen en Waarderen geven we duiding aan best practices, maar laten we ook zien waar nog ruimte is voor verbetering. Bekijk hier de eerste twee verhalen, meer verhalen volgen.

‘Je wordt in het diepe gegooid, maar ook meteen voor vol aangezien.’ door economen Robbert Rademakers en Annemiek Schilpzand.

Het verhaal van Debby Beckers (pdf, 37 kB), universitair hoofddocent in de arbeids- en organisatiepsychologie, over de strategie van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Het verhaal van Mariska Kleemans (pdf, 40 kB) is Universitair Hoofddocent en opleidingsdirecteur Communicatiewetenschap, over het hebben van oog voor verschillende carrièrepaden.

In deze podcast uit de podcastserie "Bakkie met..." gaan studenten in gesprek met Gerry van der Kamp-Alons, over haar rol als coach voor junior docenten en over erkenning en waardering binnen de wetenschap. Gerry is universitair docent Internationale betrekkingen binnen de opleidingen Politicologie en Bestuurskunde.

Heb jij een mooi ervaringsverhaal voor ons? Laat het ons weten via erkennenwaarderen@ru.nl.

Artikelen over Erkennen & Waarderen

Landelijk

Nijmegen

Gesprekstafels

Om het thema Erkennen & Waarderen met een brede groep medewerkers van de Radboud Universiteit te bespreken zijn er in 2021 gesprekstafels georganiseerd.

Uitgangspunten Erkennen & Waarderen

Om tot een nieuwe balans te komen zijn voor de commissie Erkennen & Waarderen onderstaande vier uitgangspunten leidend:

Focus op samenwerking

Academisch_leiderschap_1x1_WitBG

We gaan meer samenwerken bij onze kerntaken en we gaan teamprestaties en ieders bijdrage daaraan meer en expliciet waarderen.

Kwaliteit boven kwantiteit

Focus_op_kwaliteit_1x1_WitBG

We gaan een rijker begrip van kwaliteit hanteren om ons werk te beoordelen en prestaties te belonen. (Onderwijs, onderzoek, impact, bestuur/leidinggeven en patiëntenzorg)

Ruimte voor diversiteit

Loopbaanpaden_1x1_WitBG

We gaan het belang van de diversiteit aan taken van academici erkennen en de bijpassende talenten en aspiraties van medewerkers expliciet waarderen: variabel over medewerkers en flexibel door de tijd heen.

Oog voor de menselijke maat

Balans_1x1_WitBG

We gaan uit van de menselijke maat: Wederzijds vertrouwen, open communicatie en streven naar een goede balans tussen professionele autonomie en goed bestuur. En tussen werk en privé.

Een nieuwe manier van erkennen & waarderen

Information on recognition & rewards in English

Op weg naar een nieuwe balans

Met veel inzet en betrokkenheid doe je onderzoek, geef je onderwijs en lever je een bijdrage aan het goed reilen en zeilen van de Radboud organisatie. Zo breng je niet alleen de wetenschap verder, maar ook studenten en de samenleving. En bij het Radboudumc ook de patiëntenzorg.

Mogelijk ligt jouw talent meer in het onderwijs en bij onderwijsinnovatie, bij een ander weer meer in het onderzoek en het binnenhalen van onderzoeks-subsidies of in het tonen van leiderschap. Voor het floreren van de wetenschap en de universiteit is het allemaal nodig. Bij het erkennen en waarderen van jouw specifieke talenten is de invalshoek van de universiteit nu te eenzijdig. Het gaat vooral om diegenen die toponderzoek doen, veel geld binnenhalen en daar veel publicaties in toptijdschriften mee behalen.

Er is meer oog nodig voor jouw unieke talenten, voor de kwaliteit van je werk, voor de waardering van alle taken die je uitvoert en je bijdrage in teams. Het systeem en de gewoontes, waarmee de universiteit talent, inzet en betrokkenheid van medewerkers impliciet en expliciet waardeert, moet op de schop. De commissie Erkennen & Waarderen heeft dit vraagstuk opgepakt binnen de Radboud Universiteit.  Dit heeft o.a. geresulteerd in de discussienotitie (pdf, 522 kB) 'Je bent nodig! -Erkennen en Waarderen in Nijmegen'.

Een nieuwe balans vinden in erkennen en waarderen speelt niet alleen in Nijmegen, maar wordt landelijk herkend.

We doen het samen

Jij bent nodig, ook voor de niet te meten kwaliteit van je werk, voor jouw samenwerking met anderen, voor de bij jou passende combinatie van onderwijs, onderzoek, leidinggeven en maatschappelijke dienstverlening. Met expliciete aandacht voor de balans tussen controle en autonomie en tussen werk en privé.” - Commissie Erkennen & Waarderen

Landelijk initiatief

Erkennen en Waarderen is een landelijk initiatief van Nederlandse kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers. De boodschap is verwoord in de notitie 'Ruimte voor ieders talent'. Bekijk hier een verslag van de landelijke conferentie over erkennen & waarderen, wat als start diende van dit onderwerp.

Kom in contact

De nieuwe aanpak van erkennen en waarderen heeft betrekking op jou. En daarom is de universiteit benieuwd naar jouw ideeën hierover. Deel ze met ons via erkennenwaarderen@ru.nl.

Meer weten?