Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Soeterbeeck: herinnering aan een rijk kloosterleven

Langs de spoorlijn tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch, niet ver van de Maas en op een steenworp van Ravenstein liggen de gebouwen van het klooster Soeterbeeck. Het klooster Soeterbeeck heeft een geschiedenis van 550 jaar achter zich als het convent van Augustijnse koorzusters in 1997 wordt opgeheven. De roerige geschiedenis begon in Nederwetten nabij Eindhoven en werd vanaf het midden van de achttiende eeuw na omzwervingen voorgezet op de huidige locatie. Bij de verhuizingen en samenvoegingen met andere conventen werden de bezittingen van de verschillende gemeenschappen samengevoegd en werden boeken en voorwerpen aangepast, afgestoten omdat ze overbodig werden, of in een nieuwe context gekoesterd. De collectie Soeterbeeck, beheerd door de Stichting Kunstpatrimonium Soeterbeeck, weerspiegelt op deze manier de eeuwenlange lotgevallen van een convent én van het leven van religieuze vrouwen in het oosten van Brabant, een regio waarin de geschiedenis heel anders is verlopen dan in bijvoorbeeld Holland en Utrecht. Het verhaal van Soeterbeeck is dat van een verborgen en goeddeels onbekende cultuur. In de collectie Soeterbeeck heeft die cultuur evenwel veel zichtbare sporen nagelaten. Vooral de collectie boeken getuigt van intensief gebruik, en van tal van manieren om ze voor eigen gebruik aan te passen.

Al relatief vroeg tijdens het bestaan van de gemeenschap, bijvoorbeeld wanneer in de achttiende eeuw enkele kloosters worden samengevoegd, spelen de eigen boeken en objecten een rol in de herinneringscultuur en creëren ze, na perioden van verval, het fundament voor een nieuwe bloeiperiode. De laatste keer dat dit proces krachtig plaatsvindt, is in de jaren 1955-1965, wanneer de boekencollectie een nieuwe functie krijgt, de kapel wordt gemoderniseerd, en de gemeenschap zich richt op een toekomst met nieuwe vormen van spiritualiteit.

Het was een korte laatste bloei van het convent. Het verhaal van Soeterbeeck is een verhaal dat steeds meer een herinnering wordt in onze hedendaagse wereld, hoewel nog maar twee generaties geleden de kloostercultuur heel vitaal was. Juist daarom is het zo waardevol dat boeken, objecten en foto’s, en ook de gebouwen langs de spoorlijn, dat verhaal tastbaar maken.

Meer informatie over de collectie: https://wwwextern.ubn.ru.nl/soeterbeeck/

Bijdragen aan Collectie Soeterbeeck

Vind je het belangrijk dat de Collectie Soeterbeeck behouden blijft als herinnering aan een waardevol verleden én als bron van inspiratie voor onze tijd? Vraag de brochure aan met achtergrond en informatie over hoe je bij kunt dragen bij Lisette Pals, fondsenwerver van het Radboud Fonds.