Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Erfgoed: Titus Brandsma

portret_titus_brandsma_tbi_foto_ilja_kramer

Sjoerd Anno Brandsma, geboren op 23 februari 1881 in Oegeklooster nabij Bolsward, was een boerenzoon uit een oud Fries geslacht. Het katholieke gezin Brandsma was vroom: van de vijf kinderen kozen er vier voor het leven in een klooster. Na zijn schooljaren in Megen trad Sjoerd in 1898 in bij de Carmelieten in Boxmeer. Als kloosternaam nam hij Titus aan.

Vanaf 1909 leefde hij in Oss en in 1923 was hij een van de eerste hoogleraren van de nieuw gestichte Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen – tegenwoordig: Radboud Universiteit. In 1932-1933 was hij rector magnificus. Hij verdiepte zich in de middeleeuwse mystiek, maar zag vooral ook een maatschappelijke taak voor zichzelf weggelegd. Hij spande zich in voor het onderwijs, voor de journalistiek, voor sociaal werk, jeugdwerk, zijn eigen orde, de oecumene met het Oosters christendom, het katholicisme in Friesland – en dan nog is de lijst niet compleet.

In de loop van de jaren dertig was hij zich steeds meer bewust van de gevaren van nazisme en rassenhaat. Hij keerde zich openlijk tegen het nationaalsocialisme en hij reisde in 1941 in overleg met de aartsbisschop langs hoofdredacties van katholieke kranten om ze ervan te weerhouden NSB-advertenties op te nemen. In januari 1942 werd hij gevangengezet door de Duitse autoriteiten. Via Scheveningen, Amersfoort en Kleef kwam hij uiteindelijk in Dachau terecht. Daar werd hij gedood op 26 juli 1942.

Hoogleraar in Nijmegen

Op 17 oktober 1923 werd de Roomsch Katholieke Universiteit te Nijmegen gesticht. Titus Brandsma was een van de eerste hoogleraren.

Rector magnificus

In het academisch jaar 1932-1933 was Titus Brandsma rector magnificus van de Nijmeegse universiteit.

Vrijheid bedreigd en beroofd

Titus Brandsma waarschuwde al vroeg voor de gevaren van het nationaalsocialisme.

Een buitengewoon goed mensch

Snel na zijn dood kwam de nagedachtis en de verering voor Titus Brandsma op gang.

Meer over Titus Brandsma en de Radboud Universiteit

Bekijk ook de pagina's over Titus Brandsma op de website van de Radboud Universiteit.

Verantwoording

Deze digitale presentatie is voor een groot deel ontleend aan de minitentoonstelling 'Titus Brandsma: een hoogleraar en heilige', die momenteel te zien is in de hal van het Academiegebouw Berchmanianum aan de Houtlaan. Deze minitentoonstelling is samengesteld door Jan Brabers en Elianne Keulemans. De weergegeven bronnen in de digitale expositie zijn afkomstig uit de collecties van de Radboud Universiteit, tenzij anders vermeld.