Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Oud-Heyendael

Landhuis Oud-Heyendaal is het oudste gebouw op de campus. Het stamt uit het begin van de achttiende eeuw en ligt aan de René Descartesdreef. Momenteel vormt het de uitvalsbasis van de personeelsvereniging van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Oud-Heyendael in beeld

Het achttiende-eeuwse landhuis vormde lange tijd het hart van het landgoed Heyendael. Daar kwam in 1912 een einde aan toen grootindustrieel Frans Jurgens uit Oss aan het huidige Geert Grooteplein zijn Kasteeltje liet bouwen, een jachtslot. Sindsdien heet het landhuis Oud-Heyendael. Hier bracht Jurgens zijn personeel onder. In de loop der eeuwen is het landhuis vaak verbouwd en is de omgeving nogal veranderd.

Landgoed uit de zeventiende eeuw

Sinds de zeventiende eeuw vestigden leden van de regentenklasse zich in de zomer in buitenplaatsen rondom de stad. Te midden van akkers, weilanden en bospercelen lieten zij luxe buitenverblijven bouwen op uitgestrekte landgoederen. Zo ook in Nijmegen: landgoed Heyendael is daarvan een sprekend voorbeeld.

Familiekiekjes uit de negentiende eeuw

Johan Hendrik Snoeck, geboren in 1841, woonde van jongs af aan op Heyendael, het zeventiende-eeuwse landhuis dat tegenwoordig als Oud-Heyendael bekend staat. Op 6 juni 1877 trouwde hij met Maria Theresia Stoop, geboren in 1853. Het paar kreeg vier kinderen: Matthias Adriaan, (Ad, 1878), Margaretha Johanna Antonia (Meta, 1881), Emilie (Emy, 1879) en Lucia Margaretha Elisabeth (Lucie, 1880). Hun moeder overleed in 1882, nog geen dertig jaar oud. Johan Hendrik bleef net als zijn zus Henriëtta Adriana Anna tot op hoge leeftijd op het landgoed wonen. Op 25 april 1912 verkochten zij hun landgoed met alle gebouwen aan Frans Jurgens, industrieel te Oss, voor 170.000 gulden. Het Regionaal Archief Nijmegen bezit een mooie verzameling familiekiekjes van het gezin Snoeck.