Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Erfgoedcollecties van de Radboud Universiteit

De in 1923 opgerichte Radboud Universiteit, toen nog Katholieke Universiteit geheten, heeft in de bijna honderd jaar van haar bestaan een veelkleurig geheel van erfgoedcollecties opgebouwd. Sommige van deze collecties raken direct aan haar kerntaken van onderzoek en onderwijs, weer andere hebben betrekking op de ontwikkeling van de cultuur waar de universiteit als instelling van emancipatie uit is voortgekomen: de katholieke geloofsgemeenschap in de negentiende en twintigste eeuw. Hier beneden staan in alfabetische volgorde de belangrijkste (deel)collecties weergegeven.

Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Nijmegen

De Universiteitsbibliotheek Nijmegen is met haar oprichting in 1923 een jonge bibliotheek, maar kan met trots zeggen dat ze in het bezit is van een rijke collectie aan handschriften, boeken en ander drukwerk. Sinds 2009 staan de bijzondere en zeldzame boeken bekend onder de naam Bijzondere Collecties, waardoor een grote verscheidenheid aan verzamelingen onder één noemer te vinden is. Het gaat daarbij onder meer om handschriften, incunabelen, postincunabelen, overige oude drukken, een collectie negentiende-eeuwse drukken, uitgeversbanden uit de negentiende en twintigste eeuw, achttiende-eeuwse Nederlandstalige toneelstukken en Vondeldrukken.

Adres: Erasmuslaan 36, 6500 HA Nijmegen
Telefoon: 024-3612400
Contactpersoon: Eefje Roodenburg, conservator || eefje.roodenburg@ru.nl

Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD)

Het CKD bewaart en presenteert een collectie van afbeeldingen die de Opleiding Kunstgeschiedenis in de loop van de jaren heeft opgebouwd voor onderzoek en onderwijs; onder meer dia’s, prenten en foto’s.

Adres: Erasmusplein 1, 6500 HD Nijmegen
Telefoon: 024-3612623
Contactpersoon: Willy Piron, hoofd || willy.piron@ru.nl

Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

Het in 1969 opgerichte KDC bewaart en presenteert archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal, afkomstig van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800. Een deel heeft direct of indirect betrekking op de Radboud Universiteit, zoals archieven van studentenverenigingen, hoogleraren en aan de universiteit gelieerde instellingen.

Adres: Erasmuslaan 36, 6500 HA Nijmegen
Telefoon: 024-3612457
Contactpersoon: Ramses Peters, archivaris || ramses.peters@ru.nl

Museum voor Anatomie en Pathologie

Het Museum voor Anatomie en Pathologie is gevestigd in het Studiecentrum van het Radboudumc in Nijmegen. Het museum vervult een belangrijke studiefunctie voor studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en paramedische beroepen. Daarnaast trekt het geïnteresseerden die een kijkje komen nemen naar bouw en functie van het menselijk lichaam. Dat is bijna de helft van de in totaal bijna 15.000 bezoekers per jaar. Veel middelbare scholen en zorg- en verpleegkundeopleidingen hebben een bezoek aan het museum als vast onderdeel in hun lespakket opgenomen.

Adres: Geert Grooteplein Noord 21, 6500 HB Nijmegen
Telefoon: 024-3613301
Contactpersoon: Lucas Boer, conservator || lucas.boer@radboudumc.nl

Titus Brandsma Insituut (TBI)

De ‘Brandsma-collectie’ van het TBI bestaat uit 150 albums met foto’s van handschriften die Middelnederlandse en Latijnse geestelijke teksten bevatten, en die deels door oorlogsgeweld verloren gegaan zijn, alsmede de verzameling ‘Het geestelijk leven in de Nederlanden onder de Apostolische Vicarissen’: een lijst van ruim 2.100 handschriften (vijftiende-achttiende eeuw) uit ongeveer 150 archieven en bibliotheken in Nederland, België en West-Duitsland, waarvan ongeveer 800 handschriften en ongeveer 650 (vroege) drukken beschikbaar zijn op microfiches. Het in 1968 opgerichte TBI doet wetenschappelijk onderzoek naar joodse en christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek.

Adres: Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen
Telefoon: 024-3612162
Contactpersoon: Rijcklof Hofman, wetenschappelijk medewerker || Rijcklof.Hofman@TitusBrandsmaInstituut.nl

Universiteitsarchief

Het Universiteitsarchief bewaart en presenteert de bestuurlijke archieven van de Radboud Universiteit vanaf (de voorbereiding van) de oprichting in 1923 tot het heden, maar er is ook informatie te vinden met betrekking tot de voorbije generaties van studenten.

Adres: Houtlaan 4, 6500 HC Nijmegen
Telefoon: 024-3612525
Contactpersoon: Anton van Dorp, archivaris || anton.vandorp@ru.nl

Opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC)

De Opleiding GLTC bewaart en presenteert een collectie van archeologische vondsten uit de regio Nijmegen, hoofdzakelijk uit de Romeinse Tijd. Verder is er een collectie van circa 45 gipsafgietsels van Griekse en Romeinse beelden en reliëfs, alsook een collectie van 400 Griekse en Romeinse munten (Legaat Storms).

Adres: Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen
Telefoon: 024-3612870
Contactpersoon: Stephan Mols, hoogleraar || stephan.mols@ru.nl

Radboud Kunstcollectie

In de gebouwen van de Radboud Universiteit hangen tal van kunstwerken, die samen een uitgebreide collectie vormen. Objecten zijn gemaakt met diverse technieken, waaronder grafiek, olieverf en acryl.

Contactpersoon: Let Geerling, kunstcoördinator || let.geerling@ru.nl