Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Bezoek de universitaire monumenten van de Radboud Universiteit op Open Monumentendag 2021

Datum bericht: 1 september 2021

Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2021 presenteert Radboud Erfgoed op zaterdag 11 september tussen 11.00 en 15.00 het academisch erfgoed en de universitaire monumenten van de campus. Vanuit de Radboud Universiteit zullen Huize Heyendael, het Berchmanianum en de Universiteitsbibliotheek opengesteld worden.

Huize Heyendael

Alleen toegankelijk met rondleiding. Per rondleiding max 10 personen, start elk half uur. Benodigde kaartjes voor rondleidingen zijn ter plaatse af te halen. Rolstoeltoegangkelijk.

Een opvallende verschijning op de campus: Huize Heyendael of het Kasteeltje uit 1914 is gebouwd als jachtslot en woonhuis voor de familie Jurgens. In 1949 verwierf de Katholieke Universiteit een deel van het landgoed Heyendael om er de medische faculteit te vestigen. Het Kasteeltje heeft sindsdien allerlei functies gehad. Tegenwoordig is het in gebruik als plek voor vergaderingen, symposia, cursussen en ontvangsten. Het neorenaissance gebouw is ontworpen door de Nijmeegse architect Charles Estourgie. De buitenkant is uitbundig en datzelfde geldt voor het interieur: er is voor de versiering volop gebruik gemaakt van bestaande kunstwerken, afkomstig uit gebouwen in binnen- en buitenland. En al die zalen zijn verschillend van karakter: de jachtkamer, de donkere Marijnenkamer, de eetzaal met klassieke taferelen aan de wanden en het plafond, en de statige hal met de trap. Het gezin Jurgens is er afgebeeld in een glas-in-loodraam. Het is een van die vele details die hier telkens weer je aandacht trekken.

Een video impressie en meer verhalen over Huize Heyendael vind je hier.

Berchmanianum

Kleine expositie over de geschiedenis van het gebouw en de periode WOII. Een deel van het gebouw is toegankelijk met een looproute. Doorlopend orgelbespelingen in de kapel door diverse organisten i.v.m. Nationale Orgeldag. Rolstoeltoegangkelijk.

Het Berchmanianum is sinds 2018 het Academiegebouw van de Radboud Universiteit. Hier zetelen het College van Bestuur en ondersteunende universitaire diensten. Dit monumentale pand uit 1929 is gebouwd als studiehuis voor de jezuïeten en het is genoemd naar de heilige Jan Berchmans (1599-1621). Bij alle wisselingen van functies en gebruikers in de ruim negentig jaar daarna, blijft het concept van architecten Joseph Cuypers en zoon Pierre goeddeels behouden. Zo herinnert de golving in de zuidgevel aan de Amsterdamse Schoolstijl en hebben gangen en trappenhuizen nog de kleurige stenen lambriseringen. In de voormalige kapel flonkeren de glas-in-loodramen naar ontwerp van Joep Nicolas. De nieuwe hoofdingang opent zich naar de universitaire campus.

Een video impressie en meer verhalen over het Berchmanianum vind je hier.

Universiteitsbibliotheek

Een aantal werken uit de Bijzondere Collecties dat betrekking heeft op het OMD-thema wordt tentoongesteld en toegelicht door een deskundige. Verder vindt er een presentatie plaats over de Universiteitsbibliotheek en het Katholiek Documentatie Centrum. Rolstoeltoegangkelijk.

De Universiteitsbibliotheek is dé schatkamer op de campus. In de kluis en in bijzondere depots is bijna vijf kilometer aan bijzonder boekenbezit te vinden. Het oudste erfgoed, zeven papyrusfragmenten, is zo’n tweeduizend jaar geleden tot stand gebracht. In de bijna honderd jaar sinds de oprichting van de universiteit zijn boeken, maar soms ook complete bibliotheken verworven, bijvoorbeeld van kloosters en scholen. De collecties worden toegankelijk gemaakt voor studenten, onderzoekers en een breder publiek. Steeds vaker gebeurt dat digitaal. Heel lang zat de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad, voor de oorlog in een bankgebouw, daarna in villa Stella Maris. In 1968 verhuisde zij naar een nieuw gebouw op de campus. Als je daar binnenkomt, zie je gelijk waar het om draait: boeken en het geschreven woord. De leeszalen zijn groot en licht, en overal zie je boeken om je heen. De grote leeszaal is een oase van rust en licht. Literair criticus Kees Fens, hoogleraar in Nijmegen, omschreef die zaal als een van de mooiste die hij kende.

Een video impressie en meer verhalen van de Universiteitsbibliotheek vind je hier.

Erfgoed op de campus

Ondanks haar relatief jonge leeftijd beschikt de Radboud Universiteit over veel inspirerend erfgoed. Dat erfgoed ligt verborgen in depots en magazijnen. Veel schatten zijn uiteraard te vinden in de Universiteitsbibliotheek, het Universiteitsarchief en het Katholiek Documentatie Centrum. Ook valt er in de publieke ruimte het nodige te bewonderen. Speciaal voor Open Monumentendag 2020 maakte Radboud Erfgoed een digitale presentatie met een selectie van dit academisch erfgoed en universitaire monumenten: www.ru.nl/monumentendag