Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Bijzonder 16e eeuws dagboek basis voor nieuw boek

Datum bericht: 13 augustus 2021

Auteur Kees Brinkman schreef een boek over klooster De Donk in Brandwijk en maakte daarvoor gebruik van het originele dagboek van broeder Wouter Jacobsz. Maes uit het klooster in Stein, die verslag deed van de plunderingen door de Watergeuzen in de Tachtigjarige Oorlog. Dat bijzondere dagboek is onderdeel van de collectie van de Universiteitsbibliotheek.

De auteur vertelt meer over zijn boek in Het Alblasserwaard Kontakt en verwijst daarin ook naar het originele dagboek. De Universiteitsbibliotheek heeft het dagboek gedigitaliseerd. Het is wereldwijd te bekijken.

Johan Oosterman weet meer

Hoogleraar Johan Oosterman kent het dagboek goed. Hij heeft er onderzoek naar gedaan voor het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 (verschenen in 2002), waarvan hij een van de samenstellers is. In het dagboek van Wouter Jacobs staat een kort spotliedje dat de geuzen zongen tijdens het beleg van Haarlem.

Het omvangrijke dagboek van meer dan 800 pagina’s bevat persoonlijke beschrijvingen van het dagelijks leven van de monnik en wat hij meemaakte tijdens, wat hij De Opstand noemt.

De pagina met bij het naar boven wijzende driehoekje in de linkermarge de tekst: 'Waar de broeders waren konden we niet vernemen’. Deze tekst is door Kees Brinkman gebruik in zijn boek.

Meer weten?

Naar aanleiding van de publiciteit over het boek van Kees Brinkman heeft Johan de informatie in de Wikipedia over het bijzondere dagboek aangevuld.

De tekstuitgave van het dagboek is te leen in de Nijmeegse openbare bibliotheek.

Op de eerste pagina’s van zijn boek De opstand van de natuur (Een geschiedenis van de Kleine IJstijd (1570-1700) en het ontstaan van het moderne Europa) besteedt de auteur Philipp Blom uitgebreid aandacht aan het dagboek. Ook dit boek is te leen bij de openbare bibliotheek.