Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Meld je aan voor de Summer School Collecties in Beweging!

Datum bericht: 31 maart 2022

Erfgoedcollecties zijn schatkamers vol boeken en objecten. Ze bieden niet alleen resultaten van collectievorming, maar bevatten ook sporen van hun wording. Van 4 – 8 juli 2022 verzorgt Radboud Erfgoed de Summer School 'Collecties in Beweging', over erfgoedcollecties, hun geschiedenis, over sporen van gebruik en wat die ons leren over de mensen die de boeken en objecten verzamelden die nu onze collecties vormen.

Erfgoedcollecties zijn rijk aan objecten: boeken, documenten en voorwerpen. Vaak worden erfgoedcollecties geraadpleegd of onderzocht als op zichzelf staande bronnen: een bibliotheek wordt bezocht om boeken in te zien en een museumdepot om schilderijen te onderzoeken, terwijl die collecties zelf ook een geschiedenis hebben die dikwijls complex is.

Onderzoek naar collecties nam vaak genoegen met een reconstructie van een historische verzameling, maar achter objecten kleeft een fascinerende geschiedenis met opeenvolgende fasen. Ze hebben eerst als gebruiksvoorwerpen gediend, als boeken om te lezen of mee te werken. Daarna kregen sommige een emotionele waarde voor de opeenvolgende bezitters. Vervolgens konden ze worden toegevoegd aan een verzameling vanwege hun historische betekenis. Vaak volgde daarna een fase van musealisering door opname in een erfgoedcollectie.

Grote dynamiek

In de loop van die geschiedenis zijn objecten aangepast, beschadigd, van persoonlijke kenmerken voorzien en nieuwe betekenissen toegekend. Kortom, collecties zijn geen statische entiteiten, maar kennen een grote dynamiek waarin de objecten en hun onderlinge samenhang steeds veranderen en waarin sprake is van een voortdurende interactie tussen makers, gebruikers, beschouwers en onderzoekers.

Deze cursus van Radboud Erfgoed leert je hoe je deze verborgen informatie over eerdere gebruikers kunt achterhalen, de context van de verzameling kunt reconstrueren, en hoe je deze inzichten kunt benutten voor nieuwe verhaallijnen en verrassende presentaties.

Aan de slag met praktijkvoorbeelden

Na inhoudelijke verdieping over erfgoedbeheer gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden uit de Bijzondere Collecties, het Katholiek Documentatie Centrum en het Universiteitsarchief van de Radboud Universiteit, die samenwerken in het programma Radboud Erfgoed. Vervolgens bezoeken we specifieke collecties in de regio: het Regionaal Archief Nijmegen, Museum Het Valkhof en Klooster en Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha. We maken er kennis met relatief onbekende collecties, waarbij de grootste nadruk ligt op boekcollecties en bibliotheken, maar waarbij tevens verzamelingen in ruimere zin aandacht krijgen.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze cursus of wil je deelnemen? Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven.