Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Erfgoed zoekt Fellow voor In Residence-programma

Datum bericht: 1 april 2022

Wat

Het Radboud Erfgoed Fellowship is ingesteld door het programma Radboud Erfgoed, dat daarbij samenwerkt met de Faculteit der Letteren en ONGEKEND. Dat is een programma dat het Nijmeegs erfgoed met de kunsten verbindt.

Het Radboud Erfgoed Fellowship brengt de werelden van erfgoed, wetenschap en kunst samen in een interdisciplinaire academische setting. Een wetenschapper en podcastmaker trekken enige tijd met elkaar op, verbinden hun ideeën aan oud of juist jong universitair erfgoed rondom een bepaald thema, en geven de verworven inzichten een prominente plaats in hun werk. De dialoog, het gesprek, wordt nadrukkelijk gethematiseerd. Het is daarbij de bedoeling elkaars waarheden en wereldbeelden kritisch te bevragen in het licht van de rijke en prikkelende erfgoedcollecties van de Radboud Universiteit én van (de partners van) ONGEKEND.

Het thema van ONGEKEND volgt het thema van de Maand van de Geschiedenis. In 2022 is dit ‘Wat een ramp!’. Het In Residence-programma staat in 2022 in het teken van de (on)zichtbare getuigenissen van de Koude Oorlog. Op en rond de Nijmeegse campus kun je, voor wie goed kijkt, de toenmalige spanning tussen oost en west nog zien.

Waarom

Het Radboud Erfgoed Fellowship komt voort uit de overtuigingen dat erfgoed ertoe doet, dat wetenschap en kunst meer gemeen hebben dan wellicht op het eerste gezicht lijkt, en dat de beoefenaars van beide ‘disciplines’ elkaar kunnen inspireren. Een dergelijke kruisbestuiving is echter niet alleen relevant voor de academici en de makers zelf, maar ook voor het grote publiek. Een aansprekende en publieksgerichte wisselwerking kan allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken van de nodige diepgang voorzien. De wetenschappen bieden door middel van hun verbeeldingskracht en nuance en soms ook frictie, genoeg aanleiding tot reflectie. Datzelfde geldt voor de kunsten.

Wie

Het Radboud Erfgoed Fellowship staat open voor promovendi en onderzoekers die niet langer dan acht jaar geleden zijn gepromoveerd. Zij moeten aantoonbare affiniteit hebben met het thema van ONGEKEND en de invulling die voor het In Residence-programma is gekozen. Bovendien is een goede samenwerking met de podcastmaker van groot belang. De kandidaat moet bereid zijn op een publieksgerichte wijze en in dialoog met de podcastmaker verslag te doen van het eigen onderzoek en tot een afsluitende (podium)presentatie te komen tijdens ONGEKEND (oktober 2022).

Wanneer

Het Fellowship bestrijkt de periode 1 juni tot 1 november 2022. De podiumpresentatie tijdens ONGEKEND vindt plaats in oktober 2022. De exacte datum is in overleg. Andere activiteiten die voortkomen uit Fellowship kunnen nog in november of december 2022 plaatsvinden.

Hoe

De Fellow ontvangt een stipendium van €5000. We verwachten verkenningen in de collecties van de Radboud Universiteit en een eigentijds en publieksgericht verslag daarvan in blogs, vlogs en andere media.

De Fellow krijgt de gelegenheid te resideren gedurende gemiddeld een dagdeel per week in de periode voorafgaand aan ONGEKEND. De verdeling van de uren over deze periode is niet gelijkmatig en wordt in onderling overleg vastgesteld.

De Fellow krijgt zo de gelegenheid intensief te werken met onze collecties en een eigentijds en publieksgericht verslag daarvan in blogs, vlogs en andere media voor te bereiden. Een meer wetenschappelijke verslaglegging is mogelijk maar niet vereist; wel vragen we dat de Fellow de heuristische bevindingen deelt met Radboud Erfgoed/Bijzondere Collecties.

Behalve deze doorlopende en tussentijdse rapportages verwachten we een gezamenlijke presentatie met de podcastmaker. Het proces daar naartoe wordt eveneens gedocumenteerd in blogs en vlogs. Voor audiovisuele presentaties ontvang je ondersteuning. De gezamenlijke presentatie leidt tot een (podium)presentatie tijdens ONGEKEND, maar kan ook andere vormen aannemen.

De Fellow kan rekenen op:

  • Een werkplek bij Radboud Erfgoed in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen;
  • Ondersteuning bij de toegang tot collecties;
  • Gebruikmaking van faciliteiten als scannen, ondersteuning bij livestream et cetera;
  • Ondersteuning van ONGEKEND voor de vertaling van het Fellowship naar het podium.

Over ONGEKEND

ONGEKEND koppelt kunstenaars en makers aan Nijmeegse erfgoedlocaties. Deze makers verblijven een tijd op een locatie, doen onderzoek en maken een (podium)presentatie voor ONGEKEND. Alle resultaten zullen online gedeeld worden via Into Nijmegen. Daarnaast zullen er live presentaties plaats vinden tijdens ONGEKEND, tussen 1 en 31 oktober 2022.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor het Radboud Erfgoed Fellowship, stuur dan voor 15 mei 12.00 uur een cv en een motivatie van maximaal 400 woorden aan prof. dr. Johan Oosterman, programmadirecteur Radboud Erfgoed: radbouderfgoed@ru.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie RE Fellowship’. Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op donderdag 19 mei in de ochtend.