Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Universiteit betrokken bij tentoonstelling over geschiedschrijving in Gelderland in de vijftiende eeuw

Datum bericht: 20 augustus 2021

Kasteel Huis Bergh is een imposante middeleeuwse burcht met een mooie collectie middeleeuwse kunst. In 2017 verwierf Huis Bergh een 550 jaar oud handgeschreven boek met een verzameling kronieken. Het Berghse kroniekenhandschrift staat nu centraal op een tentoonstelling over geschiedschrijving in Gelderland in de vijftiende eeuw. De Radboud Universiteit is nauw betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling ‘Kracht van Kronieken’.

Dr. Hanneke van Asperen (kunsthistorica) is conservator en prof. dr. Johan Oosterman (Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde en Programmadirecteur Radboud Erfgoed) zat in het begeleidende comité en schreef een publieksboekje. Rector magnificus Han van Krieken maakt deel uit van het comité van aanbeveling. Bovendien is er tijdens de tentoonstelling een bruikleen uit de Nijmeegse UB te zien: een Duits handschrift met een vijftiende-eeuwse miniatuur met de gekruisigde Christus.

Kroniekenhandschrift afkomstig uit Nijmegen

Het Berghse kroniekenhandschrift dat centraal staat op de tentoonstelling is speciaal gemaakt voor een van de kasteelheren uit het verleden, Willem II van den Bergh. Zijn wapen staat in het boek. Ook bijzonder is dat dit handschrift rond 1460 waarschijnlijk in Nijmegen gemaakt is. Johan Oosterman schreef speciaal voor de tentoonstelling een boek over deze historische achtergronden: Het Berghse kroniekenhandschrift. Begin van de Gelderse geschiedschrijving.

Het Berghse kroniekenhandschrift met wapen van Willem II van den Bergh

Foto: Het Berghse kroniekenhandschrift met het wapen van Willem II van den Bergh.

De tentoonstelling ‘Kracht van Kronieken. Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis’ is te zien vanaf 21 augustus tot 14 november 2021 in Kasteel Huis Bergh.

Meer weten?