Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Erfgoed zoekt Fellow voor In Residence-programma

Datum bericht: 2 maart 2021

Wat

Het Radboud Erfgoed Fellowship is ingesteld door het programma Radboud Erfgoed, dat daarbij samenwerkt met de Faculteit der Letteren en het Erfgoedfestival. Het brengt de werelden van erfgoed, wetenschap en kunst samen in een interdisciplinaire academische setting. Een wetenschapper en kunstenaar trekken enige tijd met elkaar op, verbinden hun ideeën aan oud of juist jong universitair erfgoed rondom een bepaald thema, en geven de verworven inzichten een prominente plaats in hun werk. De dialoog, het gesprek, wordt nadrukkelijk gethematiseerd. Het is daarbij de bedoeling elkaars waarheden en wereldbeelden kritisch te bevragen in het licht van de rijke en prikkelende erfgoedcollecties van de Radboud Universiteit én van het Erfgoedfestival (Erfgoed Gelderland).

Het thema van het Erfgoedfestival volgt het thema van de Maand van de Geschiedenis. In 2021 is dit ‘Aan het werk’. Het In Residence-programma staat in 2021 in het teken van de materialiteit van het handgeschreven of gedrukte boek en de aspecten van het boek waaraan de rol van de maker (drukker, kopiist, binder) zichtbaar is. De verkenning van de collecties zal in eerste instantie digitaal plaatsvinden; onderzoek op locatie in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen is voorzien zo gauw dit mogelijk is.

Waarom

Het Radboud Erfgoed Fellowship komt voort uit de overtuigingen dat erfgoed ertoe doet, dat wetenschap en kunst meer gemeen hebben dan wellicht op het eerste gezicht lijkt, en dat de beoefenaars van beide ‘disciplines’ elkaar kunnen inspireren. Een dergelijke kruisbestuiving is echter niet alleen relevant voor de academici en de makers zelf, maar ook voor het grote publiek. Een aansprekende en publieksgerichte wisselwerking kan allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken van de nodige diepgang voorzien. De wetenschappen bieden door middel van hun verbeeldingskracht en nuance en soms ook frictie, genoeg aanleiding tot reflectie. Datzelfde geldt voor de kunsten.

Wie

Het Radboud Erfgoed Fellowship staat open voor onderzoekers die niet langer dan acht jaar geleden zijn gepromoveerd. Zij moeten aantoonbare affiniteit hebben met het thema van het erfgoedfestival en de invulling die voor het In Residence-programma is gekozen. Bovendien is een goede samenwerking met de Artist in Residence van groot belang. De Artist in Residence is schrijver en cabaretier Katinka Polderman. De kandidaat moet bereid zijn op een publieksgerichte wijze en in dialoog met de kunstenaar verslag te doen van het eigen onderzoek en tot een afsluitende podiumpresentatie te komen tijdens het Erfgoedfestival.

Wanneer

Het Fellowship bestrijkt de periode mei–december 2021. De podiumpresentatie tijdens het Erfgoedfestival is voorzien op zondag 3 oktober 2021. Andere activiteiten die voortkomen uit Fellowship kunnen nog in november of december 2021 plaatsvinden.

Hoe

De Fellow ontvangt een stipendium van €5000. We verwachten verkenningen in de collecties van de Radboud Universiteit en een eigentijds en publieksgericht verslag daarvan in blogs, vlogs en andere media. De fellow krijgt de gelegenheid In residence te verblijven gedurende gemiddeld een dagdeel per week in de periode voorafgaand aan het Erfgoedfestival. De verdeling van de uren over deze periode is niet gelijkmatig en wordt in onderling overleg vastgesteld. De fellow krijgt zo de gelegenheid intensief te werken met onze collecties en een eigentijds en publieksgericht verslag daarvan in blogs, vlogs en andere media voor te bereiden. Een meer wetenschappelijke verslaglegging is mogelijk maar niet vereist; wel vragen we dat de

Fellow de heuristische bevindingen deelt met Radboud Erfgoed/Bijzondere Collecties. Behalve deze doorlopende en tussentijdse rapportages verwachten we een gezamenlijke presentatie met de Artist in Residence. Het proces daar naartoe wordt eveneens gedocumenteerd in blogs en vlogs. Voor audiovisuele presentaties ontvang je ondersteuning. De gezamenlijke presentatie leidt tot een podiumpresentatie op het Erfgoedfestival, maar kan ook andere vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan een interview op het podium samen met de kunstenaar over het onderzoek.

De Fellow kan rekenen op:

  • Een werkplek bij Radboud Erfgoed in de UB Nijmegen;
  • Ondersteuning bij de toegang tot collecties;
  • Gebruikmaking van faciliteiten als scannen, ondersteuning bij livestream et cetera.
  • Ondersteuning van het Erfgoedfestival voor de vertaling van het Fellowship naar het podium

Over het Erfgoedfestival:

Het Erfgoedfestival koppelt kunstenaars aan erfgoedlocaties. Deze Artists in Residence verblijven een tijd op een locatie, doen onderzoek en maken een podiumpresentatie voor het Erfgoedfestival. Op www.erfgoedfestival.nl zijn alle resultaten van het festival 2020 terug te kijken. Toen gingen o.a. Typhoon, Paulien Cornelisse en Akwasi in residentie. Ook dit jaar is het Erfgoedfestival de landelijke opening van de Maand van de Geschiedenis.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor het Radboud Erfgoed Fellowship, stuur dan voor woensdag 24 maart 12.00 uur een cv en een motivatie van maximaal 400 woorden aan prof. dr. Johan Oosterman, programmadirecteur Radboud Erfgoed: radbouderfgoed@ru.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie RE Fellowship’. Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op woensdag 7 april 2021.