Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Werkarchief hoogleraar Middeleeuwen Peter Raedts (1948-2021) naar KDC

Datum bericht: 24 juni 2021

Het werkarchief van deze toonaangevende mediëvist en hoogleraar beslaat ongeveer tweeëneenhalve meter. Raedts studeerde middeleeuwse geschiedenis en middeleeuwse filosofie aan de Universiteit Utrecht en vervolgens theologie in Amsterdam. In 1984 promoveerde hij aan de universiteit van Oxford op een proefschrift over de dertiende-eeuwse Engelse theoloog Richard Rufus van Cornwall. Hij doceerde kerkgeschiedenis en middeleeuwse geschiedenis aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Nijmegen. Zijn bekendste boeken zijn De ontdekking van de Middeleeuwen (2011) De uitvinding van de rooms-katholieke kerk (2013). Foto Peter Raedts

De collectie bevat aantekeningen en achtergrondinformatie voor de colleges die hij gaf over onderwerpen als de hoge Middeleeuwen, de geschiedenis van het kloosterleven, de stad Rome en Byzantium. Dankzij zijn methodische en schematische uitwerking ontstaat een goede indruk van zijn didactische kwaliteiten, waarmee hij volle zalen studenten en toehoorders trok. Een tweede deel betreft zijn vorming als wetenschapper, zoals werkstukken die hij maakte aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam in de tweede helft van de jaren 1970. Hij maakte en bewaarde aantekeningen van voordrachten in zijn jonge jaren, congressen zoals over de Heilige Oorlog (1989), de redactieraad van het Tijdschrift voor Theologie, de Royal Historical Society en van de Nijmeegse universiteit, de Katholieke Theologische Hogeschool en de Rijksuniversiteit Utrecht en het Werkgenootschap van Katholieke Kerkhistorici in Nederland (WKKN).
Een aparte categorie vormen zijn preken en lezingen en secretariële documenten.

Het archief is geschonken aan het KDC, waar het in 2022 wordt geïnventariseerd.