Radboud Universiteit
Zoek in de site...

erfgoedcentrumnlkloosterleven

Het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven Sint Agatha richt zich op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in Nederland. Ruim 100 kloostergemeenschappen brengen hier hun archieven, boeken en voorwerpen bijeen. Die collectie kan door belangstellenden worden geraadpleegd.
Bekijk hier een video van het Kruisherenklooster Sint Agatha, waarin het erfgoedcentrum is gevestigd.

PC Gebruik - Logo Erfgoed Gelderland liggend

Erfgoed Gelderland is de stuwende kracht achter een coöperatie van erfgoedorganisaties die in een netwerk van circa 200 erfgoedorganisaties samenwerkt om het verleden toekomst te geven. De expertise van de medewerkers staat ten dienste van iedereen die erfgoed, collecties en verhalen zichtbaar wil maken. Ze speelt in op erfgoedontwikkelingen door bovenregionale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten aan te gaan.

medium

Museum Het Valkhof draagt met een indrukwekkende collectie het verhaal van ruim 5000 jaar geschiedenis uit. In het Gelders Archeologisch Centrum beheert het museum het provinciaal depot voor bodemvondsten en fungeert als informatiecentrum voor de archeologie van Gelderland.