Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Heiligverklaring

De katholieke kerk maakte vrijdag 4 maart bekend dat Paus Franciscus de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei heilig zal verklaren. Brandsma was rector magnificus en hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit – destijds Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij kwam om het leven in concentratiekamp Dachau, een half jaar nadat hij wegens zijn verzet tegen het nationaalsocialisme door de nazi’s was gearresteerd. In 2005 werd hij verkozen tot Grootste Nijmegenaar aller Tijden. 

Vier vragen bij de lange en ingewikkelde procedure die ten grondslag ligt aan een heiligverklaring door de paus.

Hoe word je een heilige?

Een noodzakelijke conditie is dat de kandidaat al is zalig verklaard, wat betekent dat hij of zij al eerder tot de eer der altaren is verheven. Ook moet aan deze persoon, en naar niks of niemand anders, een verifieerbaar wonder worden toegeschreven.

Hoe word je zalig?

Als de paus – op basis van een advies van de Pauselijke Commissie voor de Plechtigheden van een Zaligverklaring – publiekelijk erkent dat de dienaar Gods in kwestie al lange tijd een brede verering geniet, dan wel de hemelse glorie deelachtig is geworden. Titus werd in 1985 zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II, vanwege het martelaarschap in zijn verzet tegen het nazisme en zijn overlijden in Dachau in 1942.

Wie bepaalt of een verifieerbaar wonder heeft plaatsgevonden?

Een door de paus ingesteld team van medisch adviseurs. Deze deskundigen hebben zich gebogen over de genezing van pater Michael Driscoll, karmeliet uit  Palm Beach (Florida), die leed aan een agressief en kwaadaardig melanoom met uitzaaiingen in het lymfestelsel. Zijn religieuze gemeenschap startte een intensieve gebedsactie voor zijn genezing op voorspraak van Titus Brandsma.

Het team van medisch adviseurs noemde eind november 2019 de genezing van Driscoll 'uit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar'.

Op 25 mei 2021 heeft de commissie van theologen van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van Michael Driscoll, O.Carm. erkent als wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma. Deze erkenning is, na de verklaring van de artsen dat de genezing medisch niet verklaarbaar is, een belangrijk stap in het proces tot heiligverklaring.

De heiligverklaring van Titus Brandsma is op donderdag 25 november 2021 een stap dichterbij gekomen. Paus Franciscus heeft op deze dag het wonder erkend dat wordt toegeschreven aan Brandsma: de genezing van pater Driscoll.

De bisschoppen en kardinalen van de Congregatie voor Heiligverklaringen dat wonder al eerder erkend, en de paus neemt hun advies nu over. Vrijwel alle stappen in het proces tot heiligverklaring zijn nu gezet, maar het is onduidelijk wanneer de feitelijke heiligverklaring plaatsvindt.

Vrijdag 4 maart 2022 maakte Paus Franciscus de heiligverklaring van de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma bekend. Op zondag 15 mei zal de officiële heiligverklaring plaatsvinden in Rome. Dit meldt de website van het Vaticaan.