Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Wie was Titus Brandsma? Een tijdlijn

 • 3 februari 1881
  Geboren als Anno Sjoerd Brandsma, als telg uit een oud, rooms-katholiek en Fries boerengeslacht uit Ugoklooster nabij Bolsward.
 • 1892 – 1898
  Doorloopt het St. Antonius van Padua Gymnasium te Megen.
 • 17 september 1898
  Treedt in bij de Karmelieten en neemt de kloosternaam Titus aan.

Titus als jonge broeder 1905 - Regionaal Archief Nijmegen - publiek domein

 • 17 juni 1905
  Tot priester gewijd.
 • 1906 - 1909
  Als promovendus wijsbegeerte verbonden aan de Pontificia Università Gregoriana in Rome.
 • 1909 - 1923
  Doceert aan het studiehuis van de Karmelieten in Oss.
 • 1923
  Geeft initiatief aan de oprichting van een Carmelcollege in Oldenzaal en in Oss. Benoemd tot hoogleraar Wijsbegeerte en Geschiedenis van de Nederlandse Vroomheid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
 • 1923 – 1932
  Manifesteert zich als katholiek emancipator, voorvechter van de persvrijheid en ijveraar voor de Friese taal in het lesprogramma van het lager en het hoger onderwijs. Is betrokken bij tal van rooms-katholieke organisaties (journalistiek, onderwijs, natuurbescherming).
 • 1932-1933
  Benoemd als rector magnificus van de Katholieke Universiteit. Spreekt een opvallende rede uit over het godsbegrip, die de complexiteit van zijn geloofsovertuiging kenmerkt, met zowel ruimte voor progressieve denkbeelden als orthodoxie.
 • 1935
  Heeft als geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging een groot aandeel in de modernisering van de katholieke dagbladpers in Nederland, naast betere arbeidsvoorzieningen voor katholieke journalisten. Beijvert de oprichting van een journalistenopleiding, wat pas na zijn dood gestalte krijgt.
 • 1936
  Wordt lid van het Comité van Waakzaamheid tegen het nationaal-socialisme, opgericht door Nederlandse geleerden en kunstenaars.

 • 3 oktober 1939
  Geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
 • 1941
  Verzet tegen het verwijderen van joodse leerlingen en bekeerlingen van katholieke middelbare scholen. Maakt op verzoek van de aartsbisschop een rondgang langs de katholieke dagbladdirecteuren om het verbod tegen het opnemen van NSB-advertenties toe te lichten. Dit leidt uiteindelijk tot zijn arrestatie.
 • Januari 1942
  Gearresteerd door de Duitse bezetter. Komt op 19 juni aan in concentratiekamp Dachau, via de gevangenis van Scheveningen, kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef. Is als ‘alledaagse’ mysticus ook in gevangenschap een grote morele, spirituele en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen.
 • 26 juli 1942
  Sterft in concentratiekamp Dachau als gevolg van een dodelijke injectie.
 • 1982
  Krijgt postuum het Verzetsherdenkingskruis toegewezen.
 • 3 november 1985
  Zalig verklaard te Rome door paus Johannes Paulus II.
 • 1992
  Titus Brandsma Award voor moedige journalistiek wordt ingesteld.
 • 1999
  Wordt in KRO-programma Kruispunt door een deskundige jury gekozen tot de ‘opmerkelijkste katholiek’ van de twintigste eeuw.

 • 2005
  Door de bevolking van Nijmegen uitgeroepen tot de Grootste Nijmegenaar aller tijden.

 • 2015
  Postuum benoemd tot ereburger van de stad Oss.

 • 2019
  De première van de in Dokkum opgevoerde musical Titus. Een leven tussen stilte en stress wordt bijgewoond door de bisschop van Groningen-Leeuwarden Mgr. Ron van den Hout, Prior Generaal Fernando Millán Romeral uit Rome en Prior Provinciaal Jan Brouns.

 • 2021- 25 mei 
  Een team van medische adviseurs geeft aan dat uit wetenschappelijk oogpunt de genezing van pater Michael Driscoll onverklaarbaar is. Dit is de eerste, fundamentele fase in het proces dat kan leiden tot een heiligverklaring van Titus Brandsma door de paus.

 • 2021 - 9 november
  Op 9 november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen, die lid zijn van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een positief besluit genomen inzake de heiligverklaring van Titus Brandsma. De prefect van de congregatie, kardinaal Marcello Semeraro, zal spoedig de conclusies ter goedkeuring voorleggen aan de Paus. Als de Paus de conclusies bevestigt, zal hij de consistorie bij elkaar roepen waarin hij de heiligverklaring aankondigt.

 • 2021 - 25 november

  De heiligverklaring van Titus Brandsma is weer een stap dichterbij gekomen. Paus Franciscus heeft donderdag 25 november het wonder erkend dat wordt toegeschreven aan Brandsma: de genezing van pater Driscoll.

  De bisschoppen en kardinalen van de Congregatie voor Heiligverklaringen dat wonder al eerder erkend, en de paus neemt hun advies nu over. Vrijwel alle stappen in het proces tot heiligverklaring zijn nu gezet, maar het is onduidelijk wanneer de feitelijke heiligverklaring plaatsvindt.

 • Vrijdag 4 maart 2022 
  Paus Franciscus maakt de de heiligverklaring van de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma bekend. Op zondag 15 mei zal de officiële heiligverklaring plaatsvinden in Rome.