Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Verzamelde werken Titus Brandsma vertaald in het Engels en Duits

In de aanloop naar de heiligverklaring van Titus Brandsma realiseerde dr. Elisabeth Hense zich dat de werken van deze bijzondere karmeliet en voormalige hoogleraar van de Radboud universiteit nog niet in het Engels waren uitgegeven. Een groot gemis, want een Radboudheilige wiens oeuvre door de wereldbevolking niet gelezen kan worden past niet bij onze ambities als universiteit. Ook de internationale karmelorde wil de werken van Titus Brandsma heel graag wereldwijd bekend maken.

In samenspraak met betrokkenen heeft dr. Hense een plan opgesteld voor een Engelstalige uitgave van de verzamelde werken in zeven banden. Vele teksten die in de Verzamelde werken van Titus Brandsma worden opgenomen zijn nooit eerder uitgegeven, ook niet in het Nederlands.

Dr. Hense verzorgt de Engelse uitgave samen met co-editor Joseph Chalmers. Alle teksten worden ingeleid, geannoteerd en in context geplaatst. Dit project ontvangt subsidie van de Radboud Universiteit en de internationale karmelorde.

Ook Duitse editie
Titus Brandsma is patroon van de Duitse karmelprovincie en de geschiedenis van de Nederlandse en Duitse karmelprovincies is nauw met elkaar verweven. Daarom heeft het  Forschungsinstitut der Deutschen Provinz der Karmeliten besloten ook een Duitse editie van de verzamelde werken van Titus Brandsma uit te geven en heeft voor dit project samenwerking gezocht met de Radboud universiteit en de internationale karmelorde. Dr. Hense, die zelf vervangend directeur van het Duitse Forschungsinstitut is, heeft naast de Engelse ook de Duitse editie voor haar rekening genomen. Ook vanuit het Forschungsinstitut in Duitsland ontvangt het project subsidie.

Ontroering en erkenning
Heel ontroerend was voor dr. Hense de zeer positieve reactie op de Duitse editie bij de mensen van de St. Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland in Bolsward en het Titus Brandsma Museum aldaar: men is in Bolsward geraakt door juist de Duitstalige editie, omdat ze een teken van verzoening kan zijn: Titus Brandsma die door Nazi-Duitsland is vervolgd en vermoord ontvangt met de Duitse editie van zijn werken nu erkenning en waardering in Duitsland.

De volgende banden van de verzamelde werken zijn inmiddels gepubliceerd of in voorbereiding:

Band 1: Titus Brandsma – Mysticism in Action / Titus Brandsma – Mystik und Martyrium

Band 2: Letters to the Family / Briefe an die Familie

Band 3: Writings from Prison

Band 4: Mysticism: Fundamentals and Particularities