Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Band 1: Titus Brandsma – Mysticism in Action / Titus Brandsma – Mystik und Martyrium

Deze band geeft een mooie inkijk in de veelzijdigheid van Titus Brandsma, die tot uitdrukking kwam in zijn groot engagement als wetenschapper, journalist, pleitbezorger voor sociale rechtvaardigheid en internationale vrede, emancipator van Friesland, van het katholieke onderwijs en van de Nederlandse katholieken, dierenbeschermer en criticus van het nationaal-socialisme.

De teksten zijn chronologisch geordend en beslaan de jaren 1904 tot 1942. Er is gebruik gemaakt van materiaal uit de volgende archieven: St. Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland in Bolsward, het archief van de Nederlandse provincie van de karmelieten (NCI) in Boxmeer, het KDC archief van de Radboud universiteit en het Regionaalarchief Tilburg. Een register met namen, plaatsen en kranten vergemakkelijkt het gerichte zoeken naar bepaalde informatie.

Band 1: Mysicism in action

Deze band is ook in het Duits verschenen.