Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Band 4: Mysticism: Fundamentals and Particularities

Deze band zal een overzicht geven over wat Titus Brandsma onder mystiek verstond, zijn definitie ervan, de afbakening ervan tegen de pseudo-mystiek, de Nederlandse mystiek, de karmelitaanse mystiek, de Oosterse mystiek, en vooral ook over het geroepen-zijn tot mystieke omgang met God van de gewone man en vrouw.

De teksten zijn chronologisch geordend en beslaan de jaren 1927-1942. Een register met namen, plaatsen en kranten vergemakkelijkt het gerichte zoeken naar bepaalde informatie.

Het manuscript is op dit moment in voorbereiding.

De publicatie staat gepland voor 2023.

Ook aan deze band zullen weer een aantal collega’s uit binnen- en buitenland meewerken.