Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Woordvoerders Titus Brandsma

De volgende wetenschappers kunnen u meer vertellen over de verschillende hoedanigheden van Titus Brandsma.

Voor de pers:

Brandsma als intellectueel, pragmatisch en sociaal geëngageerd wetenschapper en als filosoof.

Inigo Bocken 01

Inigo Bocken is filosoof en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Hij werkt momenteel aan een intellectuele biografie van Titus Brandsma.

inigo.bocken@titusbrandsmainstituut.nl of 024 3611022Brandsma als hoogleraar (1923) en rector (1932-33)

Jan Brabers 01

Jan Brabers is de universiteitshistoricus van de Radboud Universiteit. Zijn aandacht gaat uit naar alle denkbare facetten van de geschiedenis van de Radboud Universiteit.

j.brabers@let.ru.nl of  024 3611067 of 0615300114Brandsma als mysticus en als vertegenwoordiger van de Nederlandse mystieke traditie. En de Collective Works of Titus Brandsma (Eng en Duits)

Elisabeth Hense 01Elisabeth Hense is universitair hoofddocent Spiritualiteit aan de theologische faculteit van de RU. Zij doet als theologe onderzoek naar Karmelitaanse, Nederlandse en Rijnlandse mystiek, theorieën over spiritualiteit en mystiek,
en maatschappelijk geëngageerde vormen van spiritualiteit.

e.hense@ftr.ru.nl of 024 3616017


De heiligverklaring van Titus

Christoph Lüthy 01

Christoph Lüthy is hoogleraar Geschiedenis van de filosofie en wetenschap aan de theologische faculteit van de RU. Zijn interesse gaat uit naar het ontstaan van de moderne  wetenschappen sinds de Renaissance.

christoph.luethy@ru.nl of 024 3616218 of 06 31577148Brandsma als verzetsman en zijn heldhaftige optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Ria van den Brandt 01Ria van den Brandt is filosoof en wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de RU. Zij is thuis in de geschiedenis van de spiritualiteit. Daarnaast richt haar onderzoek zich op de levensverhalen van Joodse getuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

r.vandenbrandt@ftr.ru.nl of 024 3611561


Brandsma in de oecumenische beweging

Peter Nissen 01Peter Nissen is kerkhistoricus en hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij predikant bij de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente in Nijmegen. Hij kan Titus plaatsen binnen de internationale oecumenische beweging: een streven naar grotere eenheid tussen de christelijke kerken.

p.nissen@ftr.ru.nl of 024 3615735

Over heiligverklaring in deze tijd

Marc De Kesel2Marc De Kesel, filosoof en auteur van talloze boeken over mystiek en als onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut. Als bijzonder hoogleraar Theologie, mystiek en moderniteit is hij ook verbonden aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

m.dekesel@titusbrandsmainstituut.nl of +32 (0)479494661