Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Uitgangspunten en regelingen omtrent integriteit en gedrag

De Radboud Universiteit biedt haar studenten en medewerkers een inspirerend, prettig en veilig werk- en studieklimaat. Medewerkers en studenten treden elkaar en de buitenwereld integer en respectvol tegemoet. Iedereen die deel uitmaakt van onze academische gemeenschap is daarop aanspreekbaar en kan een ander daarop aanspreken.

Bestuurders, toezichthouders, hoogleraren en het management hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij hebben een voorbeeldfunctie in die zin dat zij integer en respectvol gedrag voorleven en zij hebben een belangrijke rol bij initiërende en toetsende activiteiten. Bevoegdheden en volmachten zijn helder en overzichtelijk vastgelegd.

Integriteit heeft betrekking op eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid in persoonlijke en zakelijke relaties, in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en in bestuur en management. Respectvol wil zeggen de ander beschouwend als waardig en waardevol.

Medewerkers en studenten maken met zorgvuldigheid gebruik van (zowel door de universiteit als door externe partijen) ter beschikking gestelde middelen als gelden, apparatuur, meubilair en sportvoorzieningen. Deze middelen worden ingezet voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

Binnen de Radboud Universiteit zijn omgangsvormen, codes, afspraken over handhaving daarvan en klachtenprocedures vastgelegd in diverse regelingen en codes. (1)

(1) De specifiek voor medewerkers van de Radboud Universiteit relevante regelingen zijn te vinden op Radboudnet.nl, voor studenten op portal.ru.nl en www.ru.nl/studenten

Vertrouwenspersonen

Om de integriteit van haar medewerkers en de organisatie te waarborgen heeft de Radboud Universiteit voor een aantal zaken een vertrouwenspersoon benoemd. Er zijn vertrouwenspersonen voor wetenschappelijke integriteit, voor ongewenst gedrag, voor arbeidsconflicten, voor klokkenluiders en overige zaken.