Radboud Universiteit
Zoek in de site...

De regeling nevenwerkzaamheden

Bij de Radboud Universiteit zijn afspraken gemaakt met hoogleraren en andere werknemers over het melden van nevenwerkzaamheden. Universitaire werknemers zijn op grond van artikel 1.14 van de cao (zie pagina Arbeidsvoorwaarden Radboud Universiteit) verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden.

Voor onze universiteit is in aanvulling hierop een eigen uitvoeringsregeling nevenwerkzaamheden vastgesteld. Deze regeling vindt u op het intranet van de Radboud Universiteit (zie onderaan deze pagina).

Met de minister van Onderwijs zijn aanvullende afspraken gemaakt over de transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Als resultaat van deze afspraak zijn de nevenwerkzaamheden van hoogleraren terug te vinden zijn op de individuele profielpagina van de hoogleraar zelf. De hoogleraar is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de gegevens op deze profielpagina.

De Radboud Universiteit neemt de transparantie van nevenwerkzaamheden uiterst serieus en heeft de afgelopen jaren het toezicht hierop verscherpt. Met enige regelmaat toetsen wij de Juistheid van de gegevens op de profielpagina.
Daarnaast is het onderwerp nevenwerkzaamheden een vast onderdeel van de R&O (resultaat & ontwikkeling) gesprekken.

> Regeling nevenwerkzaamheden (intranet van de Radboud Universiteit)