Radboud Universiteit
Zoek in de site...

De regeling ongewenste omgangsvormen

In de regeling Ongewenste Omgangsvormen is vastgelegd wat onder ongewenste omgangsvormen kan worden verstaan en hoe klachten over ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, kunnen worden ingediend. Deze klachten worden onderzocht door een onafhankelijke externe commissie.
> Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen van de Radboud Universiteit

De universiteit heeft zowel voor medewerkers als voor studenten, vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen aangewezen.
> Meer informatie over vertrouwenpersonen