Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Vertrouwenspersonen

Iedereen kan te maken krijgen met een vorm van ongewenst gedrag, zoals pesten, agressie of machtsmisbruik. Het bespreekbaar maken met de persoon in kwestie of met je leidinggevende kan een drempel zijn of in sommige situaties zelfs onmogelijk. Je kunt hier melding van maken en je aanpak bespreken met een vertrouwenspersoon.

ben jij medewerker en heb je een klacht over mogelijke structurele problemen in (personeels)beleid en/of de uitvoering daarvan dan kun je contact opnemen met de ombudsfunctionaris.

RU_DMC_2011_Vertrouwenspersoon_Infographic_V3