Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit, wat is dat?

Inbreuk op de wetenschappelijke integriteit is alle handelen in strijd met de algemene professionele wetenschappelijke beginselen. Daaronder valt in ieder geval het vervalsen of manipuleren van onderzoeksgegevens of machinaties bij het weergeven van gegevens. Ook misleiding en onrechtmatig uitoefenen van intellectuele eigendomsrechten behoort tot inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. De regeling wetenschappelijke integriteit, zoals vastgesteld door het college van bestuur van de Radboud Universiteit, voorziet in een klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

De vertrouwenspersonen fungeren als aanspreekpunt voor personen met een klacht op het gebied van de wetenschappelijke integriteit. Meer informatie over de vertrouwenspersonen is hier te vinden. De vertrouwenspersonen voor wetenschappelijke integriteit zijn:

Indienen klacht

Klachten over een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit dienen te worden gericht aan:

College van bestuur Radboud Universiteit
t.a.v. mw. mr. D. Gebbink 
Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

Een klacht kan ook via de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit bij het college van bestuur worden ingediend. Het college geleidt de klacht door naar de commissie wetenschappelijke integriteit.

Commissie wetenschappelijke integriteit

Het college van bestuur heeft, gelet op artikel 4.1 van de regeling Wetenschappelijke Integriteit Radboud Universiteit, een commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld die als volgt is samengesteld:

prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, voorzitter
mr. A. Hammerstein, (plv) voorzitter
dr. M.J. Becker
prof. dr. P.G.M. van der Heijden
prof. dr. C.J.M. Klijn
prof. dr. M.H. Leyenaar
prof. dr. R. Loll
prof. dr. M.M. Rovers
prof. dr. J.M. Sanders
Secretaris van de commissie is mr. M. Steenbergen, Juridische Zaken.

De commissie onderzoekt klachten en brengt daarover advies uit aan het college van bestuur. Als de klacht betrekking heeft op onderzoek uitgevoerd in het kader van het Radboudumc, brengt de commissie advies uit aan het college van bestuur en de decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen/Radboudumc.