Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Internationale netwerken

Netwerk van internationale partners

De afgelopen 90 jaar heeft onze universiteit wereldwijd contacten opgebouwd met internationale partners. Internationale netwerken spelen tegenwoordig een grote rol bij besluitvormingsprocessen binnen en buiten Europa. Bij het aanvragen van bijvoorbeeld Europese subsidies zijn deze van essentieel belang. Bovendien is deelname in een netwerk noodzakelijk voor  lange termijnontwikkelingen met het oog op internationale accreditatie en toetsing.

The Guild

18 universiteiten uit 12 Europese landen vormen sinds najaar 2016 een nieuw universiteitennetwerk: The Guild. Dit netwerk lobbyt in Brussel voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, onderzoeksvalorisatie (het toepassen en op de markt brengen van onderzoek) en om mee te praten over Europees onderzoeksbeleid. De Radboud Universiteit is een van de deelnemers aan The Guild. > Meer info over deelnemende partijen

Internationale Partners