Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Prestaties

Onderwijs

Beste-klassieke-universiteit-RGB-1

De Keuzegids Universiteiten 2021 (voor bacheloropleidingen) plaatst de Radboud Universiteit bovenaan het lijstje van brede, klassieke universiteiten. Vijf bacheloropleidingen worden beoordeeld als topopleiding, negen zijn de beste in hun vakgebied. 
Ook de Keuzegids Masters 2022 is positief: daarin hebben elf opleidingen op drie of meer onderwerpen een bovengemiddelde scoren behaald. 
Daarnaast wordt de Radboud Universiteit binnen de Elsevier Beste Studies 2021 beloond met één gouden, vijf zilveren, en vijf bronzen medailles.  23 opleidingen van de Radboud Universiteit staan op de eerste positie in hun vakgebied bij de ranking 'studentenoordeel'.

Studiesucces: 76 % haalt bachelordiploma in 4 jaar

De Radboud Universiteit heeft de afgelopen jaren ingezet op onderwijsintensivering en studiesucces. Dat werpt zijn vruchten af: 76 procent van de studenten die in 2014 aan hun opleiding zijn begonnen, heeft binnen vier jaar een bachelordiploma gehaald.

Studenttevredenheid: Nationale Studenten Enquête

Studenten van de Radboud Universiteit beoordelen de universiteit gemiddeld met een 8,0 en hun opleiding met een 7,7. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête, die elk voorjaar wordt afgenomen en een belangrijke bron vormt voor opleidingen om het onderwijs verder te verbeteren. Aan dit landelijke tevredenheidsonderzoek deden in 2019 7.359 studenten van de Radboud Universiteit mee.

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête worden ook gebruikt voor belangrijke voorlichtingsbronnen voor aankomende studenten, zoals de Keuzegids Universiteiten, Elsevier Beste Studies en de website studiekeuze123.nl.

Internationale rankings

Wereldwijd zijn er ongeveer 18.000 universiteiten. De Radboud Universiteit behoort tot de kopgroep. (nnb = nog niet bekend)

2018 2019 2020 2021 2022
ARWU / Shanghai ranking 115 104 105 101 nnb
QS ranking 204 204 217 214 220
THE ranking 122 123 128 136 139
CWTS Leiden ranking 108 105 106 96 nnb
THE impact ranking -- -- 201-300 301-400 nnb

Er worden jaarlijks drie toonaangevende wereldwijde universiteitsrankings uitgebracht, die ieder verschillende aspecten meten op het gebied van onderzoek, onderwijs en reputatie.

Sinds 2019 neemt de Radboud Universiteit ook deel aan de THE Europe Teaching Ranking, waarin Europese universiteiten worden beoordeeld op het gebied van onderwijs. In deze ranking, waaraan 258 universiteiten deelnemen, staat de Radboud Universiteit op een 24e plaats.

Onderzoek

Nobelprijs

In 2010 werd de Nobelprijs voor de Natuurkunde toegekend aan Andre Geim en Konstantin Novoselov voor hun onderzoek naar de eigenschappen van grafeen. Beide zijn nauw verbonden aan de Radboud Universiteit.

ERC Grants

De European Research Council (ERC) geeft beurzen aan de beste onderzoekers van Europa. Bovendien wil de ERC vernieuwend onderzoek stimuleren. Wetenschappers van de Radboud Universiteit ontvingen de afgelopen jaren ERC-grants in diverse categorieën.

In 2013 ging een ERC Synergy Grant van 14 miljoen euro naar een team van Europese astrofysici om voor het eerst een nauwkeurig beeld van een zwart gat samen te stellen. Het project stond onder leiding van prof. Heino Falcke van de Radboud Universiteit Nijmegen/Astron.

In 2019 werden drie ERC Synergy Grants uitgereikt aan teams onder leiding van Mike Jetten, Mikhail Katsnelson en Theo Rasing.

  • Ga naar het overzicht van ERC Synergy Grants aan de Radboud Universiteit.

25 Radboud-hoogleraren ontvingen sinds de start van het programma een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro voor onderzoek. Mike Jetten, Roeland Nolte, Wilhelm Huck en Carl Figdor ontvingen er zelfs twee.

  • Ga naar het overzicht van ERC Advanced Grants aan de Radboud Universiteit

23 Radboud-onderzoekers, zowel uit de alfa-, bèta- als gammawetenschappen, ontvingen sinds 2013 voor hun onderzoek een ERC Consolidator Grant van 2 miljoen euro.

  • Ga naar het overzicht van ERC Consolidator Grants aan de Radboud Universiteit.

40 onderzoekers ontvingen sinds 2008 een ERC Starting Grant, bedoeld voor jonge onderzoekers; het gaat om grants van 1.5 miljoen euro.

  • Ga naar het overzicht van ERC Starting Grants aan de Radboud Universiteit.

Roadmap-subsidie

Het subsidieprogramma ‘Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten’ stimuleert de ontwikkeling van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling, om zo de Nederlandse wetenschappelijke positie te versterken. Het High Field Magnet Laboratory (HFML), dat gevestigd is aan de Radboud Universiteit, wist in 2012 en 2014 flinke subsidies binnen te halen uit dit programma. En samen met het FELIX laserlab viel HFML ook in 2018 in de prijzen.
Ook het X-omics initiative, gecoördineerd door Radboudumc, kreeg in 2018 een omvangrijke Roadmap-subsidie.

  • Ga naar het overzicht van toekenningen Roadmap-subsidies aan de Radboud Universiteit.

Zwaartekrachtsubsidies

Prof. André Lardinois, hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde aan de Radboud Universiteit, gaat met Nederlandse classici verenigd in de landelijke onderzoeksschool OIKOS onderzoek doen naar het belang van de klassieke oudheid voor innovatieprocessen. De Radboud Universiteit is penvoerder voor dit programma 'Anchoring Innovation', waarvoor NWO in 2017 een Zwaartekrachtpremie toekende van 18,8 miljoen euro.

In 2012 en 2013 werd aan andere onderzoekers van de Radboud Universiteit ook een zwaartekrachtsubsidie toegekend.

  • Ga naar het overzicht van toekenningen zwaartekrachtsubsidies aan de Radboud Universiteit.

Spinozapremie

Dertien wetenschappers van de Radboud Universiteit wonnen de Spinozapremie, ook wel de ‘Nederlandse Nobelprijs’. De meest recente toekenningen waren in 2016 voor Wilhelm Huck en Mihai Netea.

  • Ga naar het overzicht van Spinozapremies aan de Radboud Universiteit.

Vici-subsidies

Jaarlijks worden door NWO Vici-subsidies van 1,5 ,miljoen euro toegekend aan wetenschappers die daarmee een eigen onderzoeksgroep op kunnen bouwen.

  • Ga naar het overzicht van Vici-toekenningen aan de Radboud Universiteit

Meer lezen over onze onderzoeksprestaties? Ga naar de rubriek Prijzen en prestaties op www.ru.nl/onderzoek.