Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Amalia kinderfonds

Het Amalia kinderfonds stimuleert de goede zorg voor kinderen van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. De financiële basismiddelen die we tot onze beschikking hebben komen vooral ten goede aan het leveren van zorg. Het Amalia kinderfonds zet zich in om fondsen te werven voor aanvullende zaken die belangrijk zijn om onze patiëntjes zich prettiger te laten voelen of om ze even af te leiden zodat ze zich minder ziek voelen.

kegels square


Jaarlijks worden ongeveer 22.000 kinderen in het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc behandeld. Verschillende specialismen werken samen voor de best mogelijke academische kindzorg. Elk kind is uniek. Door goed te kijken en luisteren naar het kind en de ouders, en hen actief te betrekken bij het zorgproces ontstaat er een veilige omgeving. Een omgeving die niet thuis is, maar waar het kind zich wel thuis voelt.

Bijdragen

Wilt u doneren aan het Amalia kinderfonds? Dat kan hier of door uw donatie over te maken naar IBAN NL36 ABNA 0533 7680 20 ten name van 'Amalia kinderziekenhuis stichting' onder vermelding van ‘Amalia kinderfonds’. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact

Voor meer informatie kunt u kijken op www.amaliakinderfonds.nl of contact opnemen met Claudia Schreven: (024)-3610682, claudia.schreven@radboudumc.nl